Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Gorffennaf 2016

Buddsoddiad newydd o £7 miliwn sy’n cael ei gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd yn helpu graddedigion

Mae staff ym Mhrifysgol Bangor wedi croesawu cyhoeddiad cynllun er mwyn helpu myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig ddatblygu eu gyrfaoedd gyhoeddi gan Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2016

Llwyfan Dysgu Cymdeithasol un o raddedigion Bangor yn cyflogi un o raddedigion Bangor

Polina Cowley, MBA Information Management graduate has set up LearnerNet, an Innovative social learning platform aimed at students in Higher Education.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2016

Bwrlwm a Llechi: Prifysgol Bangor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016

Bydd presenoldeb Prifysgol Bangor i’w weld a’i glywed ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni gyda rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn llenwi wythnos y brifwyl yn Sir Fynwy.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2016

New research points to the crash site of missing plane MH370

Dyma erthygl yn Saesneg gan Tom Rippeth o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2016

Rip currents are a natural hazard along our coasts – here's how to spot them

Dyma erthygl yn Saesneg gan Martin Austin o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2016

Prifysgol Bangor yn cydweithio â'r Ellen MacArthur Foundation

Mae Prifysgol Bangor, drwy law ei Chanolfan BioGyfansoddion, wedi cael ei derbyn yn ‘brifysgol rhwydwaith’ gan yr Ellen MacArthur Foundation, elusen sy’n hyrwyddo cysyniad yr ‘economi gylchog’.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2016

Cronfa Goffa Gwyn Thomas

Pan fu farw Gwyn Thomas ym mis Ebrill 2016, collodd Cymru drysor cenedlaethol. Am bron deugain mlynedd, dylanwadodd ar genedlaethau o fyfyrwyr fel darlithydd, athro a phennaeth y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2016

Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod o hwyl canoloesol yng Nghastell Caernarfon

Bu bron i 500 o ddisgyblion ac athrawon o ysgolion lleol yn mwynhau rhaglen â’i llond o hanes, addysg, creadigrwydd a hwyl mewn Diwrnod Hwyl Canoloesol yng Nghastell Caernarfon, a drefnwyd gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2016

Pontio a Chwmni Theatr Invertigo yn sefydlu perthynas tair mlynedd newydd a chyffrous

Mae Pontio, canolfan celfyddydau ac arloesi newydd Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi Invertigo (‘cwmni ifanc cyffrous’  -The Stage) yn Gwmni Cysylltiol am y tair blynedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2016

Myfyriwr Ôl-radd yn ennill gwobr o fri ar ôl graddio ddwywaith

“Rhyfeddol” ac “ysbrydoledig” yw’r rhai o’r geiriau sydd wedi’u defnyddio i ddisgrifio dyn o Gonwy ar ôl iddo droi gofalu am ei fam yn waith llawn amser; gan ailhyfforddi a graddio am yr eildro.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2016

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn un o’r rhai ieuengaf erioed i ennill gwregys du ail radd Jiu Jitsu Japaneaidd

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yw'r bedwaredd ferch yn y byd, ac un o’r rhai ieuengaf erioed i gael gwregys du ail radd mewn Jiu Jitsu Japaneaidd

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2016

Ethol Athro o Fangor yn Gymrawd o’r Academi Brydeinig

Mae hanesydd ac archeolegydd blaenllaw o Brifysgol Bangor wedi ei hethol yn Gymrawd o’r Academi Brydeinig (FBA).

Mae Nancy Edwards, Athro Archaeoleg Ganoloesol yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg y Brifysgol  wedi derbyn y Gymrodoriaeth,  sef yr anrhydedd uchaf y gall ysgolhaig yn y celfyddydau a'r dyniaethau ei gael ym Mhrydain, mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad nodedig i ymchwil mewn archeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2016

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl?

Sut mae iaith yn gysylltiedig â meddwl? Beth allwn ni ei ddysgu am y meddwl dynol o strwythur iaith? Sut mae hyn yn wahanol rhwng ieithoedd y byd? Sut mae iaith wedi datblygu i'n gwneud yn glyfar?

Bydd dros 200 o ymchwilwyr o 35 gwlad yn bresennol mewn cynhadledd ryngwladol bwysig a gynhelir ym Mangor rhwng 18 a 22 Gorffennaf i drafod y materion hyn yng Nghynhadledd Ieithyddiaeth Wybyddol y DU a gynhelir gan yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2016

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill grant wnaiff newid ei fywyd i ddatblygu ei syniad technoleg addysg

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill cystadleuaeth genedlaethol i feddwl am syniadau am offer ac apps digidol newydd ar gyfer dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2016

Medalau Hanesyddol yn mynd i ocsiwn

Bydd medalau a fu’n perthyn i wyddonydd o Fangor yn mynd i ocsiwn yr wythnos yma (Iau 21 Gorffennaf).

Y medalau a ddyfarnwyd i Dr Harold King yw Lot 167 a 168 yng ngwerthiant ‘Orders, Decorations, Campaign Medals and Militaria’ Spink.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

Pedwar allan o bedwar i Brifysgol Bangor yn Rownd Derfynol y Gwobrau Green Gown

Mae Prifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Green Gown 2016 gyda phob un o'i phedwar cynnig.   Hon yw'r flwyddyn gyntaf i'r brifysgol ymgeisio am y gwobrau pwysig hyn, a gynhelir gan The Environmental Association for Universities and Colleges (EAUC).  Mae'r Brifysgol yn ymuno â dros 100 o sefydliadau eraill yn y rownd derfynol, yn cynrychioli oddeutu 1.5 miliwn o fyfyrwyr a bron chwarter miliwn o aelodau staff, sy'n manteisio ar gynlluniau cynaliadwyedd arloesol mewn addysgu, arweinyddiaeth, ymchwil a bywyd myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

British women will soon be able to serve on the military frontline – but are they ready to fight?

Dyma erthygl yn Saesneg gan Leanne K Simpson myfyrwraig Doethuriaeth yn yr Ysgol Seicoleg a Sefydliad Perfformiad Elît sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Prifysgol Bangor yn dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn ystod Wythnos Graddio 2016

Bydd rhai graddedigion ffodus yn clywed y gantores opera enwog yn canu yn ystod un o’r 10 Seremoni Graddio sydd i’w gynnal ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos nesaf, wrth i’r seren opera enwog, Elin Manahan-Thomas dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod eu seremoni.

Mae’r ddynes sydd yn y swydd uchaf yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig, cerflunydd o fri, cyflwynwraig teledu ac actor hefyd ymysg yr unigolion eraill a fydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol (11-15 Gorffennaf 2016). Byddant yn ymuno â dros 3,000 o fyfyrwyr yn Neuadd Prichard-Jones ysblennydd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Ennil tair Gwobr Cynaliadwyedd

Mae Undeb Bangor (Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor) wedi ennill nid un na dwy, ond tair gwobr am eu gwaith cynaliadwyedd.

Gwobrwywyd yr Undeb efo Gwobr Aur yng Ngwobrwyon ‘Green Impact’ yr UCM (Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr), wedi iddynt ennill Gwobr Aur ddwywaith yn 2011 a 2013 a’r wobr Rhagoriaeth Effaith Gwyrdd ddwywaith yn 2012-13 am eu cynllun peilot 'Beics Bangor' a 2014-14 am Bartneriaeth Cymunedol Caru Bangor. Gwobrwywyd nhw hefyd yn Undeb y Flwyddyn (anfasnachol) yn y Gwobrau Effeithiau Gwyrdd ym Lerpwl.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2016

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn agor Canolfan Môr Cymru ym Mhrifysgol Bangor

Ymweldodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ag Ysgol Gwyddorau'r Eigion ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar (5 Gorffennaf) i agor Canolfan Môr Cymru.  Achubodd y Tywysog ar y cyfle i ymweld â'r Prince Madog, y llong ymchwil fwyaf sy’n eiddo i brifysgol yng ngwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2016

Llwyddo yn y diwydiant niwclear

Yn ddiweddar mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor o Ogledd Cymru wedi cymryd camau breision at wireddu eu huchelgais o ddilyn gyrfa yn y diwydiant niwclear.

Mae Lara Pritchard o Ddinbych, sydd ar hyn o bryd yn cwblhau blwyddyn olaf ei gradd Daearyddiaeth, wedi cael cynnig swydd ddisglair i raddedigion gyda Horizon Nuclear Power a bydd yn dechrau yno ym mis Medi.

Bydd Ilan Davies o'r Bala, a fydd yn dechrau ar flwyddyn olaf ei gwrs Meistr Peiriannu Electronig pedair blynedd ym mis Medi, yn un o bump intern o'r Deyrnas Unedig a gaiff gyfle i weithio yn ninas Hitachi yn Japan am dri mis gyda Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2016

Chargé d’Affaires Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn ymweld â Phrifysgol Bangor

Bu dirprwyaeth o llysgenhadaeth Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar. Yn eu plith oedd Chargé d’Affaires y Llysgenhadaeth, Madame Marie-Louise Kafenge Nanga, a oedd yn awyddus i archwilio Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol a’u dogfennau yn ymwneud â’r Parchedig William Hughes a’r Congo Training Institute ym Mae Colwyn.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2016

Adar ffrigad yn hedfan ymhell uwchlaw anawsterau dyfroedd meirwon trofannol Cefnfor yr India

Bu tîm rhyngwladol o wyddonwyr, dan arweiniad yr Athro Henri Weimerskirch o Ganolfan Gwyddorau Biolegol Chize, Canolfan Genedlaethol Ymchwil Wyddonol Ffrainc, mewn cydweithrediad â Dr Charles Bishop o Brifysgol Bangor yn astudio ecoleg symudedd adar ffrigad (Fregata minor).  Yn dilyn yr ymchwil fe gyhoeddwyd erthygl: Frigate birds track atmospheric conditions over months-long trans-oceanic flights, gan Henri Weimerskirch et al. yn y cylchgrawn Science, 1 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016

Canolfan Bedwyr yn y Gymuned

Wedi iddynt gwblhau cwrs gloywi iaith wedi ei deilwra’n benodol ar eu cyfer gan diwtoriaid iaith Canolfan Bedwyr, cyflwynwyd tystysgrifau i aelodau staff Cylch Meithrin Seiont a Pheblig, Caernarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016

Chwilio am wyddonwyr o blith y cyhoedd i ymchwilio i'n morfeydd heli

Er ein bod yn byw ar ynys, eto rydym yn gwybod ychydig ryfeddol am rannau o'n harfordir.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2016