Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Rhagfyr 2016

Arbrawf arloesol mewn gofal sy’n pontio cenedlaethau

Gyda chynnydd ym mhoblogaeth pobl hŷn, y pwysau sydd ar arian cyhoeddus a chostau gofal plant, does ryfedd bod ymchwil cynyddol i mewn i ffyrdd newydd o ddarparu gofal.

Mae bron i 625,000 o bobl hŷn dros 65 mlwydd oed yng Nghymru. Darganfuwyd adroddiad diweddar gan The Family and Childcare Trust bod dros 6.4 miliwn o bobl 65 oed a throsodd ym Mhrydain yn byw mewn ardaloedd sydd ddim gyda digon o ofal pobl hŷn i ateb y galw.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Myfyrwyr nyrsio hael yn lledaenu hwyl yr ŵyl i gleifion ar ward adsefydlu

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn dod â hwyl Nadoligaidd ychwanegol i gleifion yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae myfyrwyr nyrsio o'r ail flwyddyn, Ceri Davies, Kate Topple a Fern Williams, ynghyd â'u darlithydd Angela Williams wedi llenwi bocsys esgidiau â nwyddau Nadoligaidd i gleifion ar wardiau Bedwen, Onnen ac ENT.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Tens of thousands of dead fish just washed up on a Cornish beach – here's why

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Michel Kaiser o’r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Her Ddiwylliannol 2016

Bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithio ar ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr gyda Her Ddiwylliannol llawn gweithgareddau! 

Cafwyd deg o dimau yn cynnwys 1 myfyriwr o Brydain a 3 myfyriwr rhyngwladol yn cystadlu yn yr Her Ddiwylliannol, a drefnwyd gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol, gyda rownd o gyflwyniadau a chwis gwybodaeth gyffredinol i ennill gwobr gyntaf o daith fythgofiadwy i Barcelona!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2016

How the ‘Santa lie’ helps teach children to be good little consumers

Dyma erthygl yn Saesneg gan Anne-Marie Smith a Nia Young o’r Ysgol Addysg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2016

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi datgelu'r hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur- ac mae’r troi allan i fod yn hen gaer Rufeinig fach yn  Slack, ar gyrrion Hebden Bridge  Gorllewin Swydd Efrog

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Seremoni Raddio'r Gaeaf Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd dros 300 gradd i fyfyrwyr yn y seremoni raddio’r gaeaf Prifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Why EU rules risk making Italy's banking crisis a whole lot worse

Dyma erthygl yn Saesneg ganYr Athro Phil Molyneux o'r Ysgol Fusnes sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Yr Arglwydd Mostyn yn ymweld â labordai ymchwil cancr ac elusen yn ymrwymo i gyfrannu cyllid o £400,000

Mae'r Arglwydd Mostyn wedi cyfarfod ag ymchwilwyr, gwyddonwyr a chlinigwyr blaenllaw yng Ngogledd Cymru sy'n arloesi â datblygiadau ym maes ymchwil a thriniaeth cancr.

Ymwelodd Gregory Mostyn â Sefydliad Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor yr wythnos hon a chyfarfod â Chadeirydd y Sefydliad Dr Edgar Hartsuiker, a'i tywysodd o gwmpas y labordai ymchwil sydd â chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Camelot Arthur – ydy’r chwilio wedi dod i ben o’r diwedd?

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i Camelot y Brenin Arthur wedi peri penbleth ac wedi ennyn chwilfrydedd ysgolheigion a selogion ers mil o flynyddoedd. Bellach, mae'n bosib bod y chwilio ar ben o’r diwedd.

Mae Peter Field, Athro Emeritws mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, wedi darganfod  yr hyn y mae'n credu yw safle Camelot Arthur.  Mewn darganfyddiad a fydd o ddiddordeb i archeolegwyr, haneswyr, ysgolheigion llenyddol, a selogion Arthuraidd o gwmpas y byd, bydd yr Athro Field yn datgelu safle Camelot yn ystod ei ddarlith Shankland, ‘Searching for Camelot', ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2016

Pa mor debygol ydyn ni o gael Nadolig gwyn yng Ngogledd Cymru eleni?

Mae’r Athro Tom Rippeth o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn asesu’r tebygolrwydd o fod dan haen o eira dros y Nadolig 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2016

Darlithydd Prifysgol Bangor yn cael ei gwneud yn Gymrawd Dysgu Cenedlaethol

Dr Fran Garrad-Cole, o Ysgol Seicoleg yw’r ddiweddaraf o blith staff y Brifysgol i dderbyn Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol gan yr Academi Addysg Uwch.

Hon yw’r wobr bwysicaf y gellir ei hennill am ragoriaeth addysgu yn addysg uwch. Enwebwyd Fran gan y brifysgol ac mae’n ymuno â’i chydweithiwr o’r Ysgol Seicoleg, Dr Fay Short, a  Peggy Murphy o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, sydd hefyd wedi cael eu gwneud yn Gymrodorion.

.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2016

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Myfyrwyr Crefftus Prifysgol Bangor

Prif atyniad Marchnad Nadolig Prifysgol Bangor eleni oedd crefftau cartref, cyfle i arddangos creadigrwydd myfyrwyr ar draws nifer o ddisgyblaethau. Daeth ymron i 2,000 o bobl trwy'r drysau ac unwaith eto bu'n gyfle perffaith i brynu anrhegion Nadolig a chefnogi ymdrechion y myfyrwyr. Roedd yn gyffrous gweld cynrychiolaeth gan nifer o fusnesau newydd a gymerodd y cyfle i werthu eu cynnyrch am y tro cyntaf a choethi eu sgiliau busnes ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Planet Earth's adventure into cities cements its position as a pioneer of environmental film

Dyma erthygl yn Saesneg gan Michela Cortese, Darlithydd Cysylltol gyda'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Sut mae gemeiddio modiwl yn helpu myfyrwyr i ddysgu

Dychmygwch eistedd mewn darlith prifysgol a gweld un o’r myfyrwyr yn cael eu ‘llusgo allan’ gan ffug-filwyr am ei bod yn ‘heintus’, dyna oedd y ddrama a ddigwyddodd mewn darlith Seicoleg ac sydd wedi ei droi yn gêm yn  Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor yn ddiweddar.

‘Gemeiddio’  yw’r term poblogaidd am  ymgorffori nodweddion gêm mewn i bethau nad ydynt yn gêm.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2016

What 500-year-old clams can tell us about climate change

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro James Scourse  o’r Ysgol Gwyddorau Eigion ac eraill sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2016

Anifail sydd wedi byw hiraf yn datgelu cyfrinachau am hinsawdd y cefnfor

Mae dadansoddiad o'r gragen forwyn fwyaf yn dangos sut mae'r cefnforoedd wedi cael effaith ar yr hinsawdd dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf

Mae astudiaeth o'r anifail sydd wedi byw hiraf ar y ddaear, y gragen forwyn fwyaf, wedi rhoi gwybodaeth na welwyd ei thebyg o'r blaen i ymchwilwyr am hanes y cefnforoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2016

Prifysgol Bangor yn gwobrwyo staff am Ragoriaeth Ymchwil

Am y tro cyntaf mae digwyddiad wedi cael ei gynnal i ddathlu a gwobrwyo rhagoriaeth yr ymchwil a gynhyrchir gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2016