Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Darlithydd ym Mangor yn cyfeilio ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s

Owain Llwyd yn canu'r piano tryloyw ym Mhrag.Owain Llwyd yn canu'r piano tryloyw ym Mhrag.Gellir clywed darlithydd cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor yn canu’r piano ar ymgyrch hysbysebu Cwpan y Byd McDonald’s ar y we, ac mae wedi cael ei wylio dros bum miliwn o  weithiau ar YouTube yn barod.

Drwy ei gysylltiadau, cafodd Owain Llwyd, sy'n ddarlithydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor, y cyfle i weithio fel pianydd sesiwn i’r hysbyseb yn Stiwdio Air Edel, Llundain.

Bu Owain yn canu’r piano ar ail-recordiad o gân o’r 1940au, 'Oh By Jingo', ac a recordiwyd yn fyw  gan ddefnyddio meicroffonau o’r cyfnod hwnnw.

Meddai Owain:

"Roedd  cymryd rhan yn y sesiwn recordio McDonald’s yn llawer o hwyl, ac mae'r hysbyseb yn wych! Fel un sy’n cyfansoddi ar gyfer ffilm a theledu, roedd yn gyfle gwych i mi fedru cyfuno fy nghyfansoddi a darlithio gyda gweithio â cherddorion a cherddorfeydd yn y stiwdio recordio. Mae’r profiadau hyn yn bwydo i mewn i’w gilydd, gan sicrhau fy mod yn cyfansoddi’r math o gerddoriaeth y mae pobl eisiau ei chlywed a rhannu’r ddealltwriaeth honno gyda chyfansoddwyr a cherddorion y dyfodol yn yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor."

Mae’r hysbyseb yn dilyn hynt pêl-droed sy’n teithio o amgylch Rio de Janeiro wrth i bobl o bob oedran wneud gwahanol gampau gyda’r bêl cyn ei chicio ymlaen. Mae’r gerddoriaeth yn cyd-fynd â’r naws dathlu llawn hwyl.

Nid dyma’r tro cyntaf i Owain gamu i faes recordio hysbysebion, oherwydd yn ddiweddar bu’n canu’r piano a ‘dyblu’  fel dwylo’r actor Jan Ctvrtnik  yn hysbyseb  diweddaraf  y gwneuthurwyr ffônau symudol, Huawei.

Treuliodd Owain wythnos ym Mhrâg ar gyfer y recordiad hwnnw a wnaed mewn hangar awyrennau. Bu Owain yn canu piano 'tryloyw' gwerth dros £100K oedd â’i swyddog diogelwch ei hun.  Cyfansoddwyd y gerddoriaeth fachog gan y cyfansoddwr llwyddiannus o Brydain, Tom Player, y bydd Owain yn cydweithio gydag ef yn rheolaidd.

Bu Owain yn gweithio gyda Tom hefyd ar y gân lwyddiannus ‘Only You’  gan y band Yazoo ar gyfer hysbyseb Nadolig TK Maxx.

Bydd Owain yn cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer nifer o brojectau i’r cyfryngau yn ystod yr haf, mae hefyd yn cyfarwyddo gweithdai cyfansoddi ar y cyd â Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio ym Mhrifysgol Bangor ac yn trefnu sioe gerdd. Mae’n gwneud trefniannau ar gyfer pedair cân gan Casi Wyn ar gyfer Proms  yn y Parc gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru  y BBC,  a gynhelir ym Mharc Singleton, Abertawe, ar 13 Medi. Caiff y perfformiad ei ddarlledu'n fyw ar BBC4 a bydd yn rhan o 'Noson Olaf y Proms’  y BBC  o’r Royal Albert Hall.

Mae Owain hefyd wedi cynhyrchu CD o gyfansoddiadau addas i'w defnyddio gan y cyfryngau. Mae ei waith wedi cael ei ddarlledu ym mhob rhan o’r byd mewn rhaglenni yn cynnwys 'BBC America', 'BBC yn y DU,' 'Sky', 'Channel 4,' 'ITV', 'Fox' ac ar raglenni megis 'The X-Factor,' 'Top Gear, ' US Open, '' Eurosport ' a 'Big Brother ' a llawer mwy.

Graddiodd Owain, sy'n enedigol o Lyn Dyfrdwy,  o Brifysgol Bangor a hefyd enillodd ei ddoethuriaeth yn Adran Gerddoriaeth  y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2014