Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Helpu Huw â Her y Copaon

Dyma lun o Huw yn labordai’r Ysgol.Dyma lun o Huw yn labordai’r Ysgol.Mae sawl aelod o staff yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer (Dr Ross Roberts, Dr Stuart Beattie, Dr James Hardy, Dr Eleri Jones, Dr Anthony Blanchfield, Dr Andy Cooke a Kevin Williams) wedi bod yn cynorthwyo anturiaethwr lleol i gyflawni her eithriadol ar hyd copaon Eryri.

Heriodd yr anturiaethwr lleol Huw Jack Brassington ei hun i gwblhau Cylchdaith Paddy Buckley yn ystod yr haf eleni. Bydd ei daith i’w gweld ar 47 COPA: Her Huw Jack Brassington sef cyfres deledu bum rhan a ffilmiwyd gan Gwmni Da ac a fydd yn cychwyn ar S4C nos Fercher 6 Tachwedd. 

Mae her Paddy Buckley yn golygu cyrraedd 47 o gopaon Eryri yn eu tro, sy’n daith o tua 100 km gyda 8,000 medr o ddringo, sydd bron yn gyfystyr â dringo i gopa Everest, a hyn i gyd mewn 24 awr.

Fel rhan o’i baratoadau at yr her, daeth Huw i’r Ysgol fis Gorffennaf i gymryd rhan mewn profion ffisiolegol a seicolegol i ddeall yn well sut i ymdopi ag ofn, sut i wrthsefyll poen ac i ddeall hyd a lled ei ffitrwydd corfforol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2019