Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Penodi Athro o Fangor yn aelod o Fwrdd Gwyddoniaeth un o Gynghorau Ymchwil Prydain

Athro David ThomasAthro David ThomasMae’r Athro David Thomas, Pennaeth Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor, wedi ei benodi yn aelod o Fwrdd Gwyddonol Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC), y corff mwyaf yn y DU sydd yn cyllido ymchwil amgylcheddol, hyfforddiant ac arloesi annibynnol a gynhelir mewn prifysgolion a chanolfannau ymchwil.

Y Bwrdd Gwyddonol sy’n cynghori Cyngor NERC ar faterion gwyddonol. Mae’n gyfrifol, ymysg pethau eraill, am ddatblygu strategaeth wyddonol integredig NERC ac am ddarparu cyngor ar gydbwysedd y portffolio gwyddoniaeth ac ar y blaenoriaethau strategol o gyllido rhaglenni a mentrau newydd.

Bydd Yr Athro Thomas yn dechrau ar y gwaith yn Ionawr 2017 am gyfnod o ddwy flynedd, cyfnod y mae modd ei ymestyn am ddwy flynedd ychwanegol wedi hynny.

Meddai’r Athro Thomas: “Rwy’n edrych ymlaen at gael cyfrannu at strategaeth hir-dymor y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil ym maes y gwyddorau amgylcheddol. Mae’r cyfle i gyfrannu ar lefel strategol fel hyn yn gyfle nodedig.”

Meddai’r Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil) ym Mhrifysgol Bangor: “Mae penodi’r Athro Thomas yn aelod o’r bwrdd hwn yn dyst i’w enw da fel ymchwilydd. Mae penodi academyddion o Brifysgol Bangor hefyd yn arwydd clir o safon uchel ein ymchwil ac mae’n adlewyrchu’n dda ar yr ymchwil amgylcheddol sy’n digwydd yma.”

Mae’r Athro Thomas yn Bennaeth Ysgol, yn deilydd cadair y Gwyddorau Biolegol a Chyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni ac Amgylchedd, sef menter genedlaethol fawr wedi ei chyllido gan raglen Sêr Cymru Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae’r rhwydwaith yn cefnogi ymchwil rhyngddisgyblaethol ac ar y cyd wrth edrych ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr, darparu bwyd a chynhyrchu ynni ar raddfeydd gofodol rhwng systemau awyr-tir-dŵr.

Ers iddo gyrraedd yma ym Mangor yn 1996, mae prif weithgareddau ymchwil Yr Athro Thomas wedi bod ym meysydd ecoleg a chemeg yr Antartig a rhew môr yr Arctig. Yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf, mae wedi cyfuno’r diddordebau hyn ag ymchwil sy’n fwy lleol ei natur gan ganolbwyntio ar gemeg y deunydd organig sy’n cael ei rhyddhau o’r gweryd wrth iddo gyrraedd afonau a’r môr maes o law.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2016