Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Prifysgol Bangor yn lansio Cofrestr Rhoddwyr 2009/10 ar-lein

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyflwyno argraffiad diweddaraf Cofrestr Rhoddwyr y Brifysgol.  Eleni, cyhoeddir y Gofrestr Rhoddwyr ar-lein, ac mae ar gael ar Dudalennau Rhoi’r Brifysgol. Mae’r cyhoeddiad ar-lein yn dathlu’r gefnogaeth hael a roddwyd i Brifysgol Bangor gan alumni, staff, cyfeillion, busnesau ac ymddiriedolaethau.  Mae’n tynnu sylw at y cynnydd sylweddol yn y gefnogaeth hael a dderbyniwyd gan Fangor ym mlwyddyn academaidd 2009/10, ac yn cydnabod yr holl roddwyr elusengar gan ddiolch iddynt.  Gyda chefnogaeth parhaus, gallwn ddatblygu Prifysgol Bangor ar gyfer llawer o genedlaethau i ddod.
Cliciwch yma i weld Cofrestr Rhoddwyr 2009/10

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2011