Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Noson Arbennig gyda Matthew W. Barzun

Roedd yn anrhydedd gan Brifysgol Bangor gael Llysgennad yr Unol Daleithiau, Matthew W. Barzun, swyddog pwysicaf America yn y Deyrnas Unedig, fel darlithydd gwadd mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd ar 12 Medi 2016. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Brethynwyr ysblennydd yn Llundain gyda'r Llysgennad yn sgwrsio â'r Arglwydd Mervyn Davies, Cadeirydd Bwrdd Datblygu Prifysgol Bangor.

Yn ei swyddogaeth fel Llysgennad, mae Matthew Barzun yn gyfrifol am waith gwahanol adrannau o'r Llysgenhadaeth, ac yn cydlynu gweithgareddau holl adrannau ac asiantaethau Llywodraeth yr Unol Daleithiau sydd â chynrychiolwyr ym Mhrydain. Mae'n gweithio i atgyfnerthu'r 'berthynas arbennig' rhwng yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig, sef cysylltiad gwleidyddol, diplomyddol, diwylliannol, economaidd, milwrol a hanesyddol agos rhwng y ddwy wlad. Rhan bwysig arall o swyddogaeth y Llysgennad Barzun yw estyn allan i bobl ifanc. Creodd Raglen Arweinwyr Ifanc y DU, rhwydwaith sy'n cysylltu arweinwyr 18 i 30 oed sy'n dod i amlygrwydd ym Mhrydain, gyda'r Unol Daleithiau a gyda'i gilydd.