Aduniadau a digwyddiadau Alumni

Mae'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn trefnu aduniadau a digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr yma yn y Brifysgol a ledled y byd. Rhowch eich manylion cyswllt cyfredol inni ac mi wnawn anfon  gwybodaeth atoch am y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn eich rhanbarth, ar gyfer eich maes pwnc ac ar gyfer eich grŵp blwyddyn neilltuol.

Digwyddiadau i ddod

Penwythnos Hen Sêr

Bydd penwythnos Hen Sêr (4-6 Mai 2019) yma yn fuan, gan weld alumni a fu'n cymryd rhan mewn timau chwaraeon yn ystod eu hamser yn y Brifysgol yn dychwelyd i Fangor i chwarae gêm ac ail-fyw eu diwrnodau fel myfyriwr! Darllenwch fwy am atyniad penwythnos Hen Sêr a rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur.

Darlith Goffa Dennis Crisp ac Aduniad Ysgol Gwyddorau Eigion

Bydd yr alumna, yr Athro Sandra Shumway (PhD Bioleg y Môr, 1977) yn cyflwyno Darlith Goffa Dennis Crisp eleni ddydd Gwener, 15 Tachwedd 2019 yn adeilad Pontio'r Brifysgol. Roedd Yr Athro Crisp (1916-1990) yn un o fiolegwyr morol mwyaf adnabyddus Prydain, a datblygodd Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor. Mae'r gyfres hon o ddarlithoedd yn gweld ei fyfyrwyr PhD yn dychwelyd i Fangor i gyflwyno ar bynciau y bu iddo ef ddylanwadu arnynt a’u hysbrydoli.

Cynhelir aduniad ar gyfer alumni’r Ysgol Gwyddorau Eigion drannoeth y ddarlith, ddydd Sadwrn, 16eg Tachwedd, a bydd yn cynnwys cinio a theithiau o adeilad newydd Canolfan Fôr Cymru. Bydd yn gyfle gwych i gyn-fyfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Eigion ddal i fyny gyda'r Ysgol a'i gilydd! Bydd manylion sut i brynu'ch tocynnau ar gael yn fuan - gobeithio y gallwch chi ymuno â ni.

Aduniad y 1960au a'r 1970au

Mae aduniad i alumni o'r 1960au a'r 1970au yn cael ei drefnu gan gyn-fyfyrwyr Foster Edwards (Amaethyddiaeth, 1971) a Brian Charnley (Celfyddydau, 1969), i'w gynnal ym Mangor ar 11-13 Medi 2020. Bydd yr aduniad yn nodi hanner can mlynedd ers i Glwb Rygbi'r Brifysgol ennill Pencampwriaeth yr U.A.U. Mae croeso i bawb ddod!

Digwyddiadau diweddar

Caiff y digwyddiadau diweddar eu postio yma pan fydd y manylion yn hysbys.

Digwyddiadau’r Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal nifer o ddarlithoedd a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn sy'n agored i'r cyhoedd. Gweler yr holl ddigwyddiadau cyhoeddus sydd ar y gweill gan y Brifysgol.