Aduniadau a digwyddiadau Alumni

Mae'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn trefnu aduniadau a digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr yma yn y Brifysgol a ledled y byd. Rhowch eich manylion cyswllt cyfredol inni ac mi wnawn anfon  gwybodaeth atoch am y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn eich rhanbarth, ar gyfer eich maes pwnc ac ar gyfer eich grŵp blwyddyn neilltuol.

 

Digwyddiadau i ddod

Darlith Goffa Dennis Crisp ac Aduniad Ysgol Gwyddorau Eigion

Bydd yr alumna, yr Athro Sandra Shumway (PhD Bioleg y Môr, 1977) yn cyflwyno Darlith Goffa Dennis Crisp eleni ddydd Gwener, 15 Tachwedd 2019 yn adeilad Pontio'r Brifysgol. Roedd Yr Athro Crisp (1916-1990) yn un o fiolegwyr morol mwyaf adnabyddus Prydain, a datblygodd Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor. Mae'r gyfres hon o ddarlithoedd yn gweld ei fyfyrwyr PhD yn dychwelyd i Fangor i gyflwyno ar bynciau y bu iddo ef ddylanwadu arnynt a’u hysbrydoli.

 

Aduniad y 1960au a'r 1970au

Mae aduniad i alumni o'r 1960au a'r 1970au yn cael ei drefnu gan gyn-fyfyrwyr Foster Edwards (Amaethyddiaeth, 1971) a Brian Charnley (Celfyddydau, 1969), i'w gynnal ym Mangor ar 11-13 Medi 2020. Bydd yr aduniad yn nodi hanner can mlynedd ers i Glwb Rygbi'r Brifysgol ennill Pencampwriaeth yr U.A.U. Mae croeso i bawb ddod!

 

Digwyddiadau diweddar

Aduniad Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst, 7 Awst 2019

Unwaith eto eleni daeth nifer dda iawn i'r aduniad blynyddol i gyn-fyfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ymgasglodd cyn-fyfyrwyr ym mhabell Prifysgol Bangor i glywed Yr Athro Jerry Hunter yn sôn am ddarpariaeth Gymraeg y Brifysgol a chafwyd gair gan Lleucu Myrddin, Llywydd UMCB eleni. Welwn ni chi'r flwyddyn nesaf!

Aduniad 40 mlynedd Coleg y Santes Fair

Dychwelodd grŵp o 30 o gyn-fyfyrwyr i Fangor y penwythnos diwethaf i ddathlu 40 mlynedd ers iddynt raddio o Goleg y Santes Fair. Roedd yr aduniad, a drefnwyd gan Andrea Witts (Hopes gynt), yn cynnwys taith o amgylch safle'r Santes Fair dan arweiniad myfyrwyr presennol a chinio aduniad ym Mhrif Adeilad y Brifysgol. Roeddem wrth ein boddau'n eu croesawu yn ôl i nodi'r achlysur!

 

Digwyddiadau’r Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal nifer o ddarlithoedd a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn sy'n agored i'r cyhoedd. Gweler yr holl ddigwyddiadau cyhoeddus sydd ar y gweill gan y Brifysgol.