Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Oriel lluniau - Sgwrs gyda Syr Howard Stringer

Ymunodd dros 100 o alumni a ffrindiau'r brifysgol â'r Is-ganghellor ac aelodau o Fwrdd Datblygu'r Brifysgol yn yr ystafell ddarllen ac ysgrifennu a Llyfrgell Gladstone yn One Whitehall Place, Llundain am noson yng nghwmni Syr Howard Stringer, cyn Prif Swyddog Gweithredol Sony Corporation.