Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ingrid Abrahams (Astudiaethau Beiblaidd, 1985), Nina Dhanoa (Biocemeg, 1985) & Helen Charles (Hanes, 1984)

Dychwelodd tri o gyn-fyfyrwyr i Fangor i nodi 35 mlynedd ers graddio…

“Penderfynu ar y munud olaf wnaethon ni a ninnau'n hel atgofion un noson, penderfynu dychwelyd i Fangor ar ôl bron i 35 mlynedd. Fe wnaethon ni gyfarfod yn Neuadd Rathbone fel yr oedd hi'r pryd hynny yn ystod Wythnos y Glas 1982. Ychydig a wyddem ar y pryd y byddai'r cyfeillgarwch yn parhau am oes.

Roeddem wrth ein bodd ym Mangor: roedd gennym ein hannibyniaeth, arian i'w wario yn ogystal â bywyd cymdeithasol ac academaidd da. Roeddem yn mwynhau'r mannau arferol: astudio yn y Coleg Uchaf, yfed ym mar Ffriddoedd a sglodion gyda saws cyri yn y tecawê ar Ffordd y Coleg! Bu nifer o gerddorion rhyngwladol yn perfformio yn undeb y myfyrwyr - Hot Chocolate, Bad Manners a Slade yn eu plith. "Seiniwch fi mewn, ia!" oedd cri oesol y bobl leol. Fe wnaethon ni ddathlu penblwyddi, graddau da ac yn wir popeth gwych trwy fwyta pwdin blasus o'r enw'r “Blitz” ym Mwyty Caines ym Mangor Isaf. Byddem yn ymlacio yn y lolfa grwm a'r ffreutur, yn gwario ein grantiau'n ddarbodus yng Nghanolfan Fargeinion Billy Lal ac yn Tesco, yr unig archfarchnad. Bryd hynny roedd y siopau a'r tai tafarnau'n cau trwy'r dydd ar ddydd Sul ac felly byddem yn ein difyru ein hunain yn astudio neu'n… .. golchi dillad.

Graddiodd Helen gydag Anrhydedd mewn Hanes ym 1984 ac mae bellach yn byw yn Hampshire. Graddiodd Nina mewn Biocemeg ac Ingrid mewn Astudiaethau Beiblaidd ym 1985. Maen nhw'n byw yn Birmingham ac mae ganddynt eu teuluoedd eu hunain. (Cyfarfu Nina â'i gŵr Sukhi yn y brifysgol a phriodi'n ddiweddarach). Bangor oedd ein dewis cyntaf ar gyfer astudio academaidd. Teimlwn inni ddewis yn iawn ac o ganlyniad, mi wnaethon ni ffurfio cyfeillgarwch hir a pharhaol. Roedd yn falm i'r enaid dychwelyd yr wythnos hon!”