Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyllid

Fel myfyriwr israddedig llawn amser mi fydd gennych ddau brif gost:

  • eich ffioedd dysgu
  • eich costau byw

Y newyddion da yw’r ffaith eich bod yn gallu derbyn help gyda’r ddau yma gan fod amrywiaeth o help ariannol ar gael.

Ffioedd Dysgu

Ffioedd Dysgu yw beth sy’n rhaid i chi ei dalu am eich cwrs. Nid oes rhaid i chi dalu’r gost yma yn ôl tan eich bod yn graddio ac yn ennill dros £26,575 (o 6 Ebrill 2020) y flwyddyn. Am fwy o fanylion am Ffioedd Dysgu, ewch i’n tudalennau ar gyllid myfyrwyr.

Costau Byw

Bydd eich costau byw fel myfyriwr yn cynnwys pethau fel llety, bwyd, llyfrau, dillad a theithio. Gallwch wneud cais am Fenthyciad Myfyriwr i’ch helpu gyda’ch costau byw ac yn ddibynnol ar gyflog eich teulu gallwch hefyd dderbyn grantiau a bwrsariaethau. Ewch i’n tudalennau ni ar Gyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth ar Fenthyciadau Myfyrwyr.

Y newyddion da yw bod costau byw yn ôl ymchwil yn llawer is ym Mangor i gymharu â nifer o ddinasoedd eraill ym Mhrydain. Er enghraifft, mae Bangor wedi ei gosod yn 1af yn y DU am y mwyaf fforddiadwy yn y DU i fyfyrwyr, yn ôl Totally Money (2019).

Cymorth ychwanegol

Gallwch wneud cais am ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol Bangor a allai eich helpu gyda’ch costau byw. Ewch i’n tudalennau ar Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am fwy o fanylion.

Gallwch hefyd fod yn gymwys, yn ddibynnol ar eich sefyllfa, fod yn gymwys ar gyfer cymorth ariannol gan gynnwys Lwfans Myfyrwyr ag Anabledd a Grant Gofal. Ewch i’n tudalennau ar Gyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth.