Ymweld â'r Brifysgol

Dyddiau Ymweld UCAS

Os ydych wedi gwneud cais trwy UCAS am fynediad yn 2017, bydd yr adran yn cysylltu â chi er mwyn eich gwahodd i'r Diwrnod Ymweld UCAS.

Rydym yn cynnal nifer o Ddiwrnodau Agored drwy gydol y flwyddyn er mwyn rhoi syniad i chi o beth i’w ddisgwyl os ydych yn penderfynu dod i astudio yn ein hysgol.

Mi fydd ein staff a’n myfyrwyr presennol ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ac i roi gwybodaeth fanwl i chi am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi. Cewch hefyd fynd am dro o amgylch y ddinas ac fe awn â chi am daith o amgylch y neuaddau preswyl er mwyn rhoi cipolwg i chi o sut beth ydy bywyd ym Mangor.

Am restr gyflawn o'r holl Ddyddiau Ymweld UCAS, cliciwch yma

Diwrnodau Agored y Brifysgol

Cynhelir pump Diwrnod Agored yn ystod yr Haf a'r Hydref. Mae'r Diwrnod Agored yn gyfle i chi:

  • Gael fwy o wybodaeth am yr ysgolion academaidd a'n cyrsiau
  • Weld ein adnoddau dysgu ac addysgu
  • Fynd ar daith o amgylch y campws a'n neuaddau preswyl
  • Gyfarfod staff y Brifysgol a myfyrwyr presennol
  • Gael syniad o sut beth ydy bywyd myfyriwr ym Mangor

Cliciwch yma am restr o'n Diwrnodau Agored.

Ymweliadau Unigol

Os nad yw'n bosibl i chi ymweld â ni ar un o'n Diwrnodau Agored, rydym yn fwy na hapus i drefnu ymweliad anffurfiol yn cynnwys taith o amgylch y Brifysgol a'r campws (gan gynnwys neuaddau preswyl) ac yn dibynnu ar y rhybudd gallwn hefyd drefnu ymweliad i'r ysgol academaidd o'ch dewis.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch marchnata@bangor.ac.uk.

Map o'r Brifysgol