Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eich dyddiau cyntaf

I wneud yn siŵr fod gennych chi fywyd cymdeithasol gwych yn y Brifysgol, rydym ni am drefnu wythnos o weithgareddau cyffroes a bythgofiadwy i groesawu myfyrwyr newydd.

Yn ystod yr Wythnos Groeso, mi wnawn ni bopeth posibl i wneud yn siŵr eich bod yn ymgartrefu yma, drwy ddangos i chi lle mae popeth, eich cyflwyno chi i’ch tiwtoriaid a’ch Arweinydd Cyfoed. Cewch hefyd eich diddanu gyda nosweithiau allan ac adloniant wedi eu trefnu ar eich cyfer.

Er mai dim ond saith niwrnod yw'r Wythnos Groeso, rydym yn addo na wnewch chi byth anghofio’r profiad.

Be’n union sy’n digwydd yn ystod yr Wythnos Groeso?

  • Dim darlithoedd na seminarau am yr wythnos.
  • Cewch ddewis eich modiwlau
  • Cewch gyfarfod eich tiwtor personol ac arweinydd cyfoed
  • Mi wnawn ni lenwi eich dyddiadur gyda gweithgareddau cymdeithasol
  • Bydd cyfle i chi ymaelodi â’n clybiau a chymdeithasau yn Ffair Serendipedd
  • Bydd Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol ar gael i’ch helpu i ymgartrefu a dod i adnabod Bangor
  • Cewch ddod i wybod mwy am Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) a’r gweithgareddau a nosweithiau arbennig maen nhw’n eu trefnu.
  • Bydd rhywbeth gwahanol yn mynd ymlaen bob diwrnod a digon o nosweithiau allan!

Fideo'r Wythnos Groeso

Beth sy'n digwydd yn ystod yr Wythnos Groeso?