Prif Ymholiadau

Calendr Academaidd

  • Mae’r Galendr Academaidd ar lein yn darparu gwybodaeth am Ddyddiadau Semestrau. Cyfnodau Arholiadau, Cyfarfodydd Pwyllgorau, dyddiadau Cofrestru a Graddio. Ewch at y Calendr...

Croeso

Mae’r Gofrestrfa Academaidd yn cyflawni gwasanaethau hanfodol sy’n sylfaen i agenda addysgu a dysgu’r Brifysgol ac sy’n cefnogi strategaethau ymchwil a thrydedd genhadaeth y sefydliad.

I ganfod y wybodaeth sy’n berthnasol i chi, dewisiwch gwybodaeth ar gyfer:

Ymholiadau

Ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â myfyrwyr, anfonwch e-bost student-admin@bangor.ac.uk. Yn y pwnc, dylech gynnwys natur eich ymholiad, ee Trawsgrifiad, Mynediad at Gyfleusterau, Gwobrau ac Ardystio, Derbyniadau, Arholiadau, Graddio, Cofrestru, Tynnu'n ôl. Ein nod yw darparu ymateb i chi o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Mae llawer o ymholiadau yn cael eu anwered ar ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (FAQ) dudalen.