Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae’r Archifdy ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau yn Ffordd y Coleg, Bangor Uchaf. Y fynedfa yw’r drws cyntaf ar y dde o dan y ddihangfa dân fetel. 

Nid oes angen i chi wneud apwyntiad o flaen llaw i ymweld â’r Archifdy, ond cofiwch wirio beth yw ein horiau agor cyn teithio rhag cael eich siomi.

Mynediad i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor

Mae’r Archifdy ar gael at ddefnydd staff a myfyrwyr ond rhaid iddynt gwblhau "Ffurflen Cofrestru Defnyddwyr" ar eu hymweliad cyntaf.

Mynediad i ddefnyddwyr allanol

Mae angen cael Cerdyn Allanol Llyfrgell ac Archifau er mwyn edrych ar ddeunydd archifol gwreiddiol a/neu lyfrau prin.

Er mwyn cael Cerdyn Allanol Llyfrgell ac Archifau rhaid i chi ddod â dwy ddogfen gyda chi – un i brofi pwy ydych ac un i brofi’ch cyfeiriad. Hefyd, rhaid cwblhau "Ffurflen Cofrestru Defnyddwyr"

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Ni fydd y Tocynnau Darllen Archifau Cymru a ddyranwyd gan yr Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor er 1 Ionawr 2015 yn ddilys o hyn ymlaen. Bydd y Cerdyn Allanol Llyfrgell ac Archifau yn cymeryd eu lle o'r 13eg o Awst 2018.