Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltiadau Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae gan y staff isod swyddogaethau ar lefel y Coleg. Medrwch hefyd weld manylion y staff ar dudalennau’r ysgolion academaidd.

I ffonio unrhyw aelod o’n staff yn uniongyrchol, ffoniwch (+44) 01248 38 ac yna’r rhifau sydd wedi rhestru isod:

Enw Swydd E-bost Ffôn
Yr Athro Andrew Edwards Deon y Coleg 2537
Karen Williams Cynorthwy-ydd Personol Dr Andrew Edwards 2166
Sian Peris Owen Rheolwr y Coleg 2272
Alison Armstrong / Bill Farnell Rheolwr Cyllid 2910
Dr Thora Tenbrink Cyfarwyddwr Ymchwil 3619
Dr Andy Webb Cyd-gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu 2125
Yr Athro Chris Collins Cyd-gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu 8108
Dr Helena Miguélez-Carballeira Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil (yr Ysgol Ôlraddedigion) 2111
Dr Aled Llion Jones

Diprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (Materion Cyfrwng Cymraeg)

2198
Christine Monks Swyddog Iechyd, Diogelwch a Cyfleusterau 8326
Iwan Davies Gweinyddwr Ôl-radd 2083
Aimee Pritchard Robinson Rheolwr Gweithrediadau Academaidd 8418
Sian Williams Gweinyddwr Derbyniadau a Marchnata 2118
Nerys Boggan Gweinyddwr Cymorth Academaidd a Digwyddiadau 2009
Nicola Williams Uwch Swyddog Clerigol Ysgol 2287
Hazel Robbins Swyddog Cymorth Ymchwil 8142
Sue Hughes Gweinyddwr Cyllid 2256