Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ebrill 2019

SuLlMaMeIGSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

‘No Culture is Low Culture’: Cynhadledd Gyfoedion Undydd i Fyfyrwyr Ôl-radd

Lleoliad:
Adeilad Mathias, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019, 09:00–18:00
Cyflwynydd:
Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg
Cyswllt:
Emma Buchanan
Mwy o wybodaeth:
Cofrestru

‘No Culture is Low Culture’: Cynhadledd Gyfoedion Undydd i Fyfyrwyr Ôl-radd

Ffocws: Astudiaethau sgrin, astudiaethau'r cyfryngau a diwylliant poblogaidd

16 Ebrill 2019, 9am-6pm

Mae diwylliant nad oedd yn draddodiadol yn cael ei gynnwys yn y byd academaidd wedi dod yn rhan o ysgolheictod yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae astudiaethau sgrin, astudiaethau'r cyfryngau a diwylliant poblogaidd bellach yn cael eu hystyried gan lawer i fod yn feysydd dilys i ymchwil academaidd. Ond mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n astudio'r disgyblaethau hyn ymladd yn erbyn rhagfarn tuag at ddiwylliant a dybir yn 'iselradd' gan rai. Gall dod o hyd i gyrsiau a goruchwylwyr ôl-radd, sicrhau cyllid ar gyfer ymchwil, cael derbyn papurau cynhadledd gyda diddordeb a thrafod projectau gyda chydweithwyr fod yn heriol. Ymhellach, mae ymchwil ar ddiwylliant yn tueddu i fod yn rhyngddisgyblaethol ac mae hyn yn creu her bellach, gan fod gofyn i'r myfyrwyr wybod a dyfynnu gwaith ysgolheigaidd ar draws ystod ehangach o feysydd nad oeddent efallai'n gyfarwydd â hwy cyn ymgymryd â'u projectau. Gall strwythurau traddodiadol ysgolion ac adrannau mewn prifysgolion wneud hyn yn anodd.

Nod y gynhadledd hon yw dod â myfyrwyr ôl-radd sy'n gwneud ymchwil ym meysydd astudiaethau sgrin a chyfryngau a diwylliant poblogaidd ynghyd, gan roi'r cyfle iddynt gyflwyno a thrafod eu hymchwil gyda'u cyfoedion. Bydd y gynhadledd yn hwyluso cyfnewid syniadau ar draws disgyblaethau, yn galluogi myfyrwyr ôl-radd i gael profiad o gyflwyno mewn cynhadledd ac yn caniatáu i fyfyrwyr wneud cysylltiadau â chyfoedion sy'n debygol o fod yn gydweithwyr academaidd iddynt yn y dyfodol. Mae'r gynhadledd hefyd yn anelu at ddangos y gellir astudio pynciau y mae rhai yn ystyried yn annheilwng o sylw academaidd, mewn modd trwyadl a gallant gyfrannu at y byd academaidd.

Bydd holl bapurau yn cael eu cyflwyno gan fyfyrwyr.