Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Digwyddiad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 2019

23 Hydref, 12pm -3pm, Neuadd Prichard-Jones

Dewch i gwrdd â recriwtwyr lleol a chenedlaethol yn cynrychioli amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa, yn cynnwys y Celfyddydau, Dyniaethau, Diwydiannau Creadigol, Cyfrifeg, Bancio, Busnes, Marchnata a llawer o feysydd eraill.

Cyfleoedd interniaethau, gwirfoddoli, cynlluniau i raddedigion a chyfleoedd swyddi.

Mynychu cyflwyniadau yn llawn awgrymiadau a chyngor i’ch helpu i chwilio am swydd raddedig.

Clywch gan fusnesau, entrepreneuriaid, â chyrff proffesiynol yn ogystal a theithiau cyn-fyfyrwyr i’r gweithle ar ôl graddio.

Mae cofrestru ar agor

Ewch i'r rhaglen

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cynhaliwyd Ffair Yrfa a Chyflogadwyedd gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ar gyfer myfyrwyr presennol. Dyma gyngor am gyfleoedd gyrfa gan rai o’r cwmnïau oedd yn bresennol.