Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Sesiynau Cyflogadwyedd:

Mae cofrestru ar agor

Amser

Disgrifiad o'r sesiwn

Cyflwynydd

Lleoliad

1.15 – 1.45pm

 

 

Opportunities with Transport for Wales Innovation Lab

Michael Davies yw Insight and Innovation Manager y tîm profiad cwsmer yn Transport for Wales Rail. Gan ddefnyddio'r technegau digidol diweddaraf, mae ei swydd yn cynnwys cyflwyno rhaglen gynhwysfawr, sy'n rhannu dealltwriaeth o'r farchnad a chwsmeriaid â'r busnes ehangach i gyfrannu at benderfyniadau strategol. Bydd hefyd yn goruchwylio sefydlu a dilyniant llwyddiannus labordy Transport for Wales, labordy arloesi yng Nghasnewydd i fusnesau newydd sydd am helpu i ddatrys problemau cwsmeriaid. Mae gan Michael dros 10 mlynedd o brofiad o ddefnyddio dealltwriaeth i arwain projectau newydd sydd wedi eu cynllunio i wella profiad y cwsmer. Bydd Michael yn darparu gwybodaeth am raglen arloesi rheilffyrdd bwrpasol newydd Transport For Wales.

Michael Davies

Neuadd Mathias, yr Adeilad Cerddoriaeth

2.00 - 3.00pm

How to be a Freelancer

Mae Rebecca yn cefnogi pobl hunangyflogedig i ddatblygu eu sgiliau ac mae'n gweithio gyda phrifysgolion ac ysgolion i gynnig cyngor ar yrfaoedd hunangyflogedig. Mae gan Rebecca bron i 10 mlynedd o brofiad ym maes addysg a dysgu a datblygu menter, ac mae hi wedi gweithio i sefydliadau ar draws y sector addysg uwch.

Yn y gweithdy, byddwch yn dysgu am weithio ar eich liwt eich hun, y pethau sydd angen i chi eu gwybod er mwyn sefydlu eich hun fel gweithiwr hunangyflogedig yn ogystal â thrafod manteision ac anfanteision y ffordd hon o weithio. Byddwch hefyd yn dysgu sut i hawlio eich aelodaeth myfyrwyr IPSE am ddim sy'n rhoi mynediad i chi i ddeunyddiau hyfforddi, pecynnau cymorth, canllawiau a gwahoddiadau i ddigwyddiadau.

 

Rebecca Willey - IPSE

Neuadd Mathias, yr Adeilad Cerddoriaeth

2.00 - 3.30pm

Apwyntiadau CV - Gwiriad Cyflym Sesiynau galw-heibio

Dewch â chopi o'ch CV gyda chi er mwyn i un o'n cynghorwyr cyflogadwyedd fwrw golwg drosto. Defnyddiwch ein CVs enghreifftiol a'n canllawiau cyn eich apwyntiad i'ch helpu i greu'r CV mwyaf effeithiol posib:

https://my.bangor.ac.uk/content/employability-info/cv-resources.php.cy 

Tîm Gyrfaoedd

Ystafell Roberts, yr Adeilad Cerddoriaeth

2.00 - 2.30pm /

3.00 - 3.30pm

Sgiliau cyfweld

Sian Peris Owen

Ystafell Parry-Williams, yr Adeilad Cerddoriaeth

2.30 - 3.00pm

Rheoliadau fisa

Gall Swyddfa Gefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y brifysgol roi cyngor am reoliadau fisa i fyfyrwyr sy'n dymuno gweithio yn ystod eu hastudiaethau. Bydd y sesiwn yn egluro'r rheolau a hefyd yn darparu gwybodaeth ar yr opsiynau fisa sydd ar gael ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau.

 

Alan Edwards

Smith Brindle, yr Adeilad Cerdd