Derbyniad Graddio

Llenwch y ffurflen hon i archebu llefydd i chi a'ch gwesteion yn eich Derbyniad Graddio.

Eich manylion

Gwesteion

Mae gennych hawl i gael dau docyn am ddim i’ch gwesteion.

Nifer y tocynnau am ddim i’ch gwesteion

Os oes arnoch angen unrhyw docynnau ychwanegol i westeion mae tâl o £10 y pen. Gallwch weld dolen i brynu eich tocynnau ychwanegol o’r siop ar-lein ar ôl llenwi’r ffurflen hon.

Anghenion Dietegol y Gwesteion

Cwblhewch y rhan yma o’r ffurflen os oes gan eich gwesteion anghenion dietegol.

Gwestai un

Gwestai 2