Newyddion: Mehefin 2019

Myfyriwr Hanes ar leoliad gwaith arbennig yn San Steffan

BYn ddiweddar, cwblhaodd Sean Collier, myfyriwr Hanes Prifysgol Bangor, leoliad gwaith llywodraethol yn San Steffan. Roedd y lleoliad gwaith yn rhan o brofiad ail flwyddyn Sean yn astudio am radd BA mewn Hanes Modern a Chyfoes. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2019

Bangor yn rhannu profiadau am ddatganoli Cymreig

Ddydd Gwener, 31 Mai 2019, aeth grŵp o ymchwilwyr o’r Ysgol, ac o’r brifysgol yn ehangach, i Awdurdod Cyfun Manceinion Ehangaf (GMCA – y corff sy’n cydlynu datganoli grymoedd i ardal Manceinion Ehangaf) er mwyn arwain gweithdy i rannu profiad Cymru o weinyddiaeth ddatganoledig.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2019

Arddangosfa: Astudiaethau Celtaidd ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2019

Athro Cerddoriaeth yn derbyn Gwobr Goffa John Edwards gan Gymdeithas Cerddoriaeth Cymru

Mae Pwyll ap Siôn, Athro Cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, wedi derbyn gwobr goffa John Edwards eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2019

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd i fyfyrwyr cerddoriaeth Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Bangor wedi profi cryn lwyddiant yn yr Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd ym Mae Caerdydd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2019