Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Mawrth 2020

A yw cysylltiadau proffesiynol rhwng gwleidyddion ac asiantaethau sgorio credyd yn gwella cyfraddau credyd sofran?

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2020

Efrydiaethau PhD: Ffiniau, ymfudo a chymdeithas sifil

Gwahoddir ceisiadau am ddwy efrydiaeth PhD a ariennir yn llawn, a gynigir fel rhan o ganolfan ymchwil Cymdeithas Sifil WISERD, a ariennir gan yr ESRC. Bydd yr efrydiaethau wedi'u lleoli yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2020

‘Life as an Attorney General of British Antarctica’

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2020

Coffáu 70 mlynedd ers Trychineb Awyren Fomio Bethesda

Yn oriau mân 15 Mawrth 1950 cwympodd awyren fomio Avro Lincoln o RAF Scampton, Swydd Lincoln uwchben Bethesda. Ni fu i'r un o'r criw, rhwng 22 a 32 oed, oroesi.

Eleni, 80 mlynedd ers Brwydr Prydain, mae Dr Hazel Pierce, Aelod Cyswllt Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr ym Mhrifysgol Bangor, wedi edrych i mewn i'r ddamwain hon i gofio'r chwe gŵr a gollodd eu bywydau, ac i gydnabod ymdrechion pobl leol a gynorthwyodd yn yr ymgais i'w hachub y noson honno.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2020