Athro Cerddoriaeth yn derbyn Gwobr Goffa John Edwards gan Gymdeithas Cerddoriaeth Cymru

Mae Pwyll ap Siôn, Athro Cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, wedi derbyn gwobr goffa John Edwards eleni. Er cof am sylfaenydd Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru (neu’r Urdd er Hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru fel ag yr oedd), ystyrir y wobr fel yr un fwyaf anrhydeddus o’i fath yng Nghymru am wasanaeth tuag at gerddoriaeth y genedl. Mae enillwyr o’r gorffennol wedi cynnwys cyfansoddwyr megis Alun Hoddinott, John Metcalf a Grace Williams, a’r perfformwyr Osian Ellis a Bryn Terfel. Derbyniodd Pwyll y wobr gan y Capten Sir Norman Lloyd Edwards mewn seremoni a gynhaliwyd yn y Cardiff and County Club, ddydd Sul, 2ail Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2019