Cefnogi Cynllun Enwogion Race Council Wales

Mae Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yn falch o gael cefnogi Cynllun Enwogion Race Council Wales. Amcan y prosiect yw dathlu amrywiaeth drwy danlinellu llwyddiannau a chyfraniadau pobl dduon i hanes a diwylliant lleol a chenedlaethol.

Mae'r arddangosfa ar-lein hon yn cynnig cyfle unigryw i bobl ddod ar draws lleisiau sydd wedi tueddu i gael eu hesgeuluso mewn disgybliaethau academaidd, ac felly, yn cynnig darlun llawnach am hanes a diwylliant Cymru. Mae swyddog cyfartaledd yr Ysgol, Dr Corinna Patternson, sydd yn hyrwyddo'r prosiect yn yr Ysgol yn gobeithio y bydd yr arddangosfa'n ysbrydoli staff a myfyrwyr i archwilio rôl grwpiau lleiafrifol mewn modiwlau a gynigir gan yr Ysgol. Gweler y wefan hon am ragor o wybodaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018