Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobr Ryngwladol i Athro

Mae Stefan Machura, Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, wedi derbyn Gwobr Ryngwladol Anrhydeddus 2020 Cymdeithasfa Cyfraith a Chymdeithas (LSA) “i gydnabod ei gyfraniadau arwyddocaol i helaethiad gwybodaeth ym maes cyfraith a chymdeithas.” Mae’r LSA wedi’i lleoli yn yr UD ond mae ganddi aelodau ar draws y byd, a hi yw’r gymdeithasfa ysgolheigaidd fwyaf blaengar yn ei maes.

Stefan Machura, Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder TroseddolStefan Machura, Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder TroseddolMae Stefan Machura yn gweithio yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeitas, Prifysgol Bangor, ac mae’n ymchwilio ac yn darlithio ar feysydd amrywiol, yn cynnwys barnwyr lleyg mewn llysoedd, tegwch a chyfreithlondeb llysoedd a’r heddlu, a chyfraith mewn ffilm ac ar y teledu.

Ar nodyn ysgafnach, cyhoeddodd Stefan erthygl ar y cyd ag Olga Litvinova, Cydymaith Ymchwil Anrhydeddus Prifysgol Bangor, ym mis Gorffennaf eleni, a hynny ar wrthdaro a chyfraith yn y gyfres gomedi Fraiser

Canolbwyntiodd erthygl arall ganddo ar ddamcaniaeth 1969 Niklas Luhmann am “gyfreithlonrwydd drwy weithdrefn” a pham ei fod, yng ngoleuni ymchwil diweddar, angen cael ei bwysleisio bod “cyfreithlonrwydd drwy weithdrefn” yn angenrheidiol. Cyhoeddwyd yr erthygl mewn Almaeneg yn y cyfnodolyn Soziale Systeme.

Da iawn wir, Stefan!

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2020