Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mared – o arwain y genedl ar FFIT Cymru i arwain dosbarth!

Mared Fôn OwenMared Fôn OwenMae myfyriwr a ysbrydolodd y genedl fel arweinydd ar y gyfres boblogaidd FFIT Cymru yn graddio o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yr wythnos hon.

Roedd Mared Fôn Owen, 21, o Fodedern, yn wyneb cyfarwydd ar y sgrîn fach yn ystod misoedd y gwanwyn a llwyddodd i golli 2 stôn a 10 phwys dros gyfnod o 7 wythnos. Yn y gyfres, gwelwyd Mared a phedwar arweinydd arall yn trawsnewid eu bywydau trwy golli pwysau a datblygu lefelau newydd o ffitrwydd, gan arwain at parkrun 5k heriol yn Niwbwrch. Nod yr oedd Mared wedi ei gosod iddi hi ei hun yn gynnar yn y gyfres oedd i golli pwysau cyn ei seremoni raddio - camp y gall ei hychwanegu at restr hir o uchafbwyntiau o'i hamser ym Mangor!

I Mared, roedd y sylfaen yn iaith a llenyddiaeth Cymru a dderbyniodd yn Ysgol Bodedern yn golygu bod Bangor wedi dod yn brif ddewis iddi ac ar ôl mynychu cyfanswm o bedwar Diwrnod Agored, roedd hi'n sicr y byddai’r gymysgedd o ragoriaeth academaidd a diwylliant Cymraeg bywiog yn ei gwasanaethu’n dda dros gyfnod ei gradd.

‘Bob tro yr oeddwn yn ymweld ar ddiwrnod agored, roeddwn i’n syrthio mewn cariad â'r lle ac ar ryw hyd, daeth yn anodd iawn i mi ddychmygu fy hun yn unrhyw le arall,’ meddai Mared.

‘Yn ystod fy astudiaethau, roeddwn yn gweithio mewn archfarchnad leol ac mewn siop yn y dref. Yn groes i fod yn ormod i ymgymryd ag o ochr yn ochr â fy astudiaethau, mi ddaru fy ngorfodi i reoli fy amser yn effeithiol - ac fe wnes i wir fwynhau'r cyferbyniad rhwng bywyd myfyriwr a bywyd gwaith.’

Roedd rheoli amser yn fater allweddol pan ddewisodd FFIT Cymru Mared fel un o’r arweinwyr ar gyfer eu hail gyfres, gan ei dilyn am 7 wythnos a chofnodi ei bywyd bob dydd fel myfyriwr - o fynychu darlithoedd, i redeg gyda'i ffrindiau, i gymdeithasu â’i chyd-aelodau yn Aelwyd JMJ:

‘Roedd bod ar FFIT Cymru o gymorth mawr wrth i mi arwain at fy misoedd olaf fel myfyriwr israddedig gan olygu bod angen imi ganolbwyntio’n ofalus ar bethau. Mae cymryd rhan yn y rhaglen yn uchafbwynt amlwg o fy amser ym Mangor ond dydw i ddim yn meddwl y byddaf byth yn anghofio'r wefr o ennill ‘y cwbl lot’ gydag Aelwyd JMJ yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd eleni - roedd yn wir ffordd wych o goroni tair blynedd llawn bwrlwm gyda UMCB a'r Aelwyd. '

Yn dilyn egwyl haeddiannol dros yr haf, bydd Mared yn dychwelyd i Fangor ym mis Medi wrth iddi ddechrau ar gwrs hyfforddi athrawon yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol - gan roi'r holl sgiliau rheoli amser y mae wedi'u hennill yn ystod ei gradd ar waith unwaith eto!

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019