Marwolaeth Dr Owen E Evans

Gyda’r cydymdeimlad dyfnaf y mae’r Ysgol Hanes, Athroniaeth, a Gwyddorau Cymdeithas yn nodi marwolaeth y Parch Ddr Owen E Evans.

Cafodd y Parchedig Ddr Owen E Evans ei apwyntio’n ddarlithydd yn yr Adran Efrydiau Beiblaidd (fel yr oedd bryd hynny) ym Mangor yn 1969, a hynny ar ôl treulio un mlynedd ar bymtheg yn y Gadair yng ngholeg ei enwad, sef Coleg Hartley Victoria, yn Manceinion. Ym Mangor, fe’i apwyntiwyd i ddarlithio ym maes y Testament Newydd, a hynny’n bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cyfrannodd yn sylweddol i’r gwaith o baratoi’r cyfieithiad newydd o’r Beibl i’r Gymraeg, cyfieithiad a ymddangosodd yn 1988, union bedair canrif ar ôl cyhoeddi Beibl William Morgan yn 1588. Cafodd ei benodi’n Gadeirydd Panel y Testament Newydd yn 1963 ac yn Gyfarwyddwr y Beibl Cymraeg Newydd yn 1974. Ymddangosodd y fersiwn cyntaf o’r Testament Newydd yn 1975, ond bu’r panel wrthi wedyn yn diwygio’r cyfieithiad hwnnw a pharatoi cyfieithiad o’r Apocryffa.

Cafodd ei gyfraniad ei gydnabod pan ddyfarnwyd iddo radd Doethur mewn Diwinyddiaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Cymru yn 1988 ac fe’i etholwyd yn Gymrawd  Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Ymddeolodd Dr Evans yn 1988 a chefais i’r fraint o olygu cyfrol deyrnged iddo (Efrydiau Beiblaidd Bangor 4, Gwasg Gee, 1988), sy’n cynnwys penodau ar bynciau Beiblaidd gan ei gydweithwyr ym Mangor a rhestr llawn o’i gyhoeddiadau.

Bu farw Owen Evans ar Hydref 31 2018 yn 97 oed.

Eryl W Davies

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2018