Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yr Athro Jonathan Williams yn ymweld â Phartneriaethau Ysgol Busnes Bangor yn Tsieina

Ym mis Medi ymwelodd Yr Athro Jonathan Williams â phartneriaid pwysig Ysgol Busnes Bangor yn BFSU (Prifysgol Astudiaethau Tramor Beijing), TNU (Prifysgol Normal Tianjin), SUFE (Prifysgol Cyllid ac Economeg Shanghai), CCZU (Prifysgol Changzhou) a ZUFE (Prifysgol Cyllid ac Economeg Zheijiang). Yn dilyn trafodaethau gydag arweinwyr, rhoddodd yr Athro Williams gyflwyniadau i garfanau o fyfyrwyr a staff am Ysgol Busnes Bangor a rhagoriaeth ei haddysgu sydd wedi'i seilio ar ymchwil, lleoliad prydferth Bangor, ansawdd yr amgylchedd a llety i fyfyrwyr, a diogelwch dinas Bangor. Pwysleisiodd Yr Athro Williams mor bwysig yw i ddoniau ifanc fynd i brifysgolion safonol sydd â hanes maith a gallu sicr mewn ymchwil ac addysgu, a chyflwynodd beth o'i ymchwil gyfredol ar gyflogau a pherfformiad i gynulleidfaoedd yn y prifysgolion partner.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2018