Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol yn dathlu Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas

Hoffai'r Ysgol longyfarch yr holl staff a myfyrwyr a oedd yn rhan o Ŵyl ESRC Gwyddorau Cymdeithas. Trefnwyd yr ŵyl eleni gan Dr David Beck ac roedd y digwyddiad yn ffordd o hyrwyddo gwaith gwyddorau cymdeithas mewn bywyd bob dydd drwy archwilio materion sy'n bwysig i fywyd cyfoes. Thema'r flwyddyn hon oedd 'Deall Credid Rhyngwladol a'r Newid mewn Llesiant' gydag Albert Owen (AS Ynys Môn) yn traddodi'r ddarlith gywerinod.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018