Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Dolenni Defnyddiol

Gwybodaeth Bellach i Staff

 

Ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn rhychwantu ystod eang o ddisgyblaethau, ac yn cyfuno arbenigedd ar draws meysydd mewn sawl achos. Mae'r ymchwil gyffrous ac arwyddocaol a wneir gan ein hysgolion academaidd yn chwarae rhan bwysig yn sicrhau statws Bangor fel un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw’r byd.


Mae gan y Coleg record ymchwil ragorol. Gwnaethom gyflwyno pedair Uned Asesu yn yr asesiad cenedlaethol mwyaf diweddar o ansawdd ymchwil (REF 2014):

 

  • UoA19 Business and Managment Studies
  • UoA20 Law
  • UoA28 Modern Languages and Linguistics
  •  

  • UoA29 English Language and Literature
  •  
  • UoA30 History
  • UoA35 Music, Drama, Dance and Performing Arts

 

 

 

 

Cryfderau/Arbenigeddau Ymchwil

Ymhlith prif themâu ymchwil cydweithredol y Coleg mae dwyieithrwydd a chyfieithu diwylliannol, Astudiaethau Celtaidd, ymarfer creadigol ac ymchwil seiliedig ar ymarfer, economïau digidol, astudiaethau canoloesol a'r cyfnod modern cynnar, a'r cyfryngau a chyfathrebu er perswâd.

Partneriaethau Ymchwil

Mae ymchwil yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn cael ei wneud gan unigolion, grwpiau ymchwil ac mewn Canolfannau a Sefydliadau. Mae gennym nifer o ganolfannau ymchwil yn y coleg, a chymuned lewyrchus o ymchwilwyr ôl-raddedig. Ceir gwybodaeth bellach am weithgareddau ymchwil pob ysgol ar eu tudalennau gwe unigol.

Digwyddiadau Ymchwil

Mae'r Coleg yn cynnal cynadleddau, digwyddiadau ymchwil a chyfresi seminar ar ystod o bynciau ar draws ein disgyblaethau. Am ragor o wybodaeth am weithgareddau ymchwil diweddar yn y coleg, cymerwch olwg ar ein Bwletin Ymchwil:


Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau i ddod ar ein calendr digwyddiadau ar-lein.