Mwy o wybodaeth...

Canolfannau ymchwil

Mae'r canolfannau ymchwil a nodir isod o fewn Coleg y Celfyddydau, Addysg a'r Dyniaethau;

 • Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru
  Cyfarwyddwr: Dr Sally Harper
  Mae'r Ganolfan yn cyd-drefnu a datblygu ysgolheictod cerddorol wrth hyrwyddo cynadleddau a chyhoeddiadau, darparu adnoddau ysgrifenedig cyfrwng Cymraeg, a chyd-weithio gydag ysgolorion yng ngwledydd Celtaidd eraill. Ewch i'r wefan...

 • Canolfan ar gyfer Ymchwil Cerddoriaeth Cynnar (CREaM):
  Cyfarwyddwr:
  Mae’r Ganolfan hon, a sefydlwyd yn 2006, yn cydlynu gweithgareddau’r staff cerddoriaeth gyda chyswllt ag ymchwil mewn gerddoriaeth cyn 1700 - concentration o ragoriaethau penodol heb ei ail yn yr un sefydliad arall o fewn y DU.  

 • Canolfan ar gyfer Astudiaethau Galicia yng Nghymru
  Cyfarwyddwr: Dr Helena Miguélez-Carballeira
  Dyma fforwm ar gyfer ymchwilio'r Galicia cyfoes. Mae materion sy'n ymwneud â dwyieithrwydd a hunaniaeth ddiwylliannol a'u perthnasedd i Galicia a diwyddiant Cymru o ddiddordeb mawr. Ewch i'r wefan …

 • Canolfan ar gyfer Astudiaethau Canoloesol
  Cyfarwyddwr: Dr Raluca Radulescu
  Mae'r Ganolfan yma'n rheoli cydweithrediad a chyfnewid ysgolheigaidd mewn Astudiaethau Canoloesol ym Mngor a thu hwnt, ac hefyd yn hyrwyddo addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ac yn annog mentrau sy'n ymglymu mwy nag un adran. Ewch i'r wefan Ewch i'r wefan…

 • Electroacwstig Cymru
  Cyfarwyddwr y Stiwdio: Yr Athro Andrew Lewis. Ewch i'r wefan …

 • Canolfan ESRC dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd
  Cyfarwyddwr: Yr Athro Margaret Deuchar
  Mae ymchwil ym maes dwyieithrwydd yn tynnu ar sawl disgyblaeth, gan gynnwys dwyieithrwydd, seicoleg, niwrowyddoniaeth, addysg, cymdeithaseg, economeg a gwyddor wleidyddol...

 • Canolfan Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig (ICSMuS):
  Cyfarwyddwr: Yr Athro John Harper
  Mae’r ganolfan rhagoriaeth newydd hon yn gofalu am ysgogi, cefnogi, lledaenu a chysylltu ymchwil ac astudiaeth yn y maes rhyngddisgyblaethol o gerddoriaeth sanctaidd. Ewch i'r wefan...
 • Canolfan R.S. Thomas
  Cyd-cyfarwyddwyr: Yr Athro Jason Walford Davies & Professor Yr Athro Tony Brown
  Agorwyd y Ganolfan yn swyddogol gan R.S. Thomas yn Ebrill 2000. Mae archif y Ganolfan yn cynnwys holl waith cyhoeddedig R.S. Thomas ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, llyfrau beirniadol ac erthyglau, cyfweliadau a deunydd clyweled. Mae'r deunydd yma ar gael i ysgolheigion sy'n ymweld a ni. Ewch i'r wefan …

 • Archif Cerddoriaeth Traddodiadol Cymraeg
  Cyfarwyddwr: Wyn Thomas
  Ystorfa o recordiadau cerddorol a geiriol sy'n canolbwyntio ar yr ochr lafar yn hytrach nac ysgrifennu neu argrafffu. Canolfan ymchwil, addysgu ac hyfforddi yw hi sydd hefyd yn ar gael i sefydliadau addysg a'r cyhoedd. Ewch i'r wefan …

 • Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar
  Cyfarwyddwr: Yr Athro Helen Wilcox
  Mae'r sefydliad yn adeiladu ar ragoriaeth ymchwil yn y Celfyddydau a'r Pynciau Dyneiddiol yn Aberystwyth a Bangor a bydd yn mabwysiadu dull amlddisgyblaethol o astudio'r cyfnodau canoloesol a modern cynnar.. Ewch i'r wefan .
 • Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Mae’r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd yn rhoi gwasanaeth ymgynghorol arbenigol ac adroddiadau ar brojectau i fanciau, cwmnïau gwasanaethau ariannol, cymdeithasau masnach, llywodraethau, sefydliadau rhyngwladol a sefydliadau yn y sector cyhoeddus. Mae ganddo brofiad eang o ddadansoddi’r sefyllfa economaidd a busnes allanol sy’n effeithio ar gynllunio strategol, cystadleurwydd rhyngwladol a pholisi cyhoeddus yn y sector bancio ac ariannol. Rhagor o wybodaeth am y Sefydliad Cyllid Ewropeaidd.

 • Canolfan Rheoli Argraffiadau mewn Cyfathrebu Cyfrifeg (CIMAC)

Mae’r Ganolfan Rheoli Argraffiadau mewn Cyfathrebu Cyfrifeg (CIMAC) yn gyfrifol am arbenigedd ymchwil gyfoes ym maes rheoli argraffiadau wrth gyflwyno gwybodaeth gyfrifeg. Ei nod yw hyrwyddo, cynnal ac annog ymchwil yn Ysgol Busnes Bangor gyda phwyslais ar faterion cyfoes yn ymwneud â dylanwadu ar ganfyddiadau cynulleidfaoedd sefydliadol wrth gyflwyno gwybodaeth gyfrifeg, yn cynnwys datganiadau ariannol (rheoli enillion) a naratifau cyfrifeg. Ewch i wefan CIMAC.