Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archwilio pwnc ymchwil

  • Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â Gweinyddwr Ôl-raddedigion Coleg y Celfyddydau, Addysg a'r Dyniaethau  (postgradcah@bangor.ac.uk)

Cyfleoedd Ymchwil i Ôl-raddedigion

Ymchwil yn y Celfyddydau, Dyniaethau, Busnes a'r Gyfraith ym Mangor

Mae ymchwil ôl-raddedig wrth wraidd gweithgarwch ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ac mae’n parhau’n ymrwymiad allweddol gan ein holl aelodau staff. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang iawn o gyrsiau Meistr hyfforddedig a rhaglenni MPhil a PhD sy’n seiliedig ar ymchwil. Os oes gennych faes penodol o ymholiad mewn golwg, rhowch rai o’ch geiriau allweddol yn y peiriant chwilio isod i ddarganfod  sut i gynnal eich ymchwil gydag academyddion Bangor.

Gweithgaredd Ymchwil Ôl-raddedig

Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn gweithio ar ymchwil mewn ystod eang o feysydd cyffrous.

Ymchwil yn yr Ysgolion

Efallai eich bod yn gwybod pa ddisgyblaeth yw eich maes dewisol ond heb gwblhau’r pwnc hyd yma, felly beth am edrych ar y tudalennau gwe isod ar gyfer Ysgolion Coleg y Celfyddydau, Addysg a'r Dyniaethau ym Mangor. Ar y tudalennau hyn gallwch archwilio’r amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig a gynigir ym mhob Ysgol, a dysgu mwy am yr arbenigedd academaidd sydd ar gael, drwy gyfeirio at dudalennau staff:  

Rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych ymholiadau pellach, neu os hoffech ymweld â ni ym Mangor i drafod eich opsiynau astudio, cysylltwch â swyddfa ôl-radd Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (ccdolradd@bangor.ac.uk neu +44 (0)1248 382287).