Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archebwch eich Prospectws i IsraddedigionPa brosbectws hoffech chi ei gael?
(yn cynnwys manylion am gyrsiau cyfrwng Cymraeg yn unig )
Pwnc/pynciau o ddiddordeb

Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cytuno i dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Bangor. Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio’ch manylion