Cefnogaeth i Ôl-raddedigion

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Yn ogystal â’r gefnogaeth y byddwch yn ei chael gan eich tîm goruchwylio academaidd, byddwch yn manteisio oddi wrth bortffolio amrywiol Ysgol Graddedigion Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes o ddigwyddiadau a gweithgareddau datblygu ymchwil. Cynlluniwyd y rhain i’ch helpu i ddod yn ymchwilydd medrus gyda’r holl sgiliau uwch ym maes ymchwil a chyfathrebu sydd eu hangen i yrfa yn y byd academaidd heddiw. Eu bwriad hefyd yw eich annog i gyfarfod â’ch cyd-fyfyrwyr a staff ymchwil eraill ar draws disgyblaethau. Cofiwch wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn!

Ddiwrnod Cynefino Ysgol Graddedigion Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Diben y digwyddiad hwn, a gynhelir fel rheol ar ddydd Mercher yr Wythnos Groeso, yw eich croesawu’n gynnes i gymuned ymchwil y Coleg, a’ch arwain drwy’r cyfleoedd cyffrous sydd i’w cael wrth astudio mewn prifysgol yng Nghymru, a rhoi gwybod am y cyfleusterau a’r gefnogaeth sydd ar gael ichi. Cewch gyfle hefyd i gwrdd â’r Dirprwy Is-ganghellor dros Fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, Cyfarwyddwr Ymchwil Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes a Chyfarwyddwr yr Ysgol Graddedigion, yn ogystal ag aelodau allweddol eraill o Brifysgol Bangor. Cliciwch yma i weld Rhaglen Gynefino’r Wythnos Groeso am 2016/17.

Rhaglen datblygu ôl-radd Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Bob blwyddyn rydym yn llunio rhaglen o weithdai datblygu ymchwil a gyflwynir gan academyddion profiadol yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Caiff y gweithdai eu haddasu ar gyfer anghenion penodol myfyrwyr sydd ar ddechrau eu cwrs, hanner ffordd drwyddo, neu’n tynnu at y terfyn. Trwy ddod i’r gweithdai hyn byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau sy’n sail i lwyddiant yn y byd academaidd cyfoes, yn cynnwys cyflwyno ymchwil yn effeithiol (ysgrifenedig, llafar, gweledol, digidol), cyhoeddi, rheoli amser, addysgu ac effaith.

Caffi Ôl-radd CCaD

Cyfarfodydd anffurfiol yw’r rhain lle cewch gyfle i gyfarfod â myfyrwyr ôl-radd eraill yn CCaD a chael cyfle i gyflwyno eich project ymchwil a thrafod eich profiadau. Edrychwch yma i gael dyddiad a lleoliad Caffi Ôl-radd nesaf CCaD a dilynwch yr hashtags #PhDChat a #PhDChatBangor i ymuno â’r sgwrs sydd ar fynd!