Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Astudiaethau israddedig

Pa bwnc i'w astudio? Pa brifysgol i'w dewis? Mae'n benderfyniad anodd iawn i'w wneud, ond yn un hollbwysig ar gyfer eich dyfodol. O siarad efo'n myfyrwyr yma ym Mangor, rydym yn deall mai'r peth cyntaf mae'r mwyafrif yn chwilio amdano pan fyddant yn dewis prifysgol yw'r cwrs. Yma ym Mangor rydym yn ymfalchïo yn ansawdd yr addysg ac yn cynnig amryw o gyrsiau, nifer o'r rheiny drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os nad ydych chi eisiau canolbwyntio ar un maes penodol mi fedrwch chi ddewis astudio dau bwnc. Mae hynny'n bosibl drwy ddewis cwrs gradd Cydanrhydedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi eisiau trafod unrhyw beth ymhellach - cysylltwch â Tím Derbyniadau y Celfyddyday a'r Dyniaethau: Ffóniwch 01248 382118 neu E-bostiwch ccd@bangor.ac.uk