Cyflogadwyedd a Proffiliau Graddio

Liam Evans - BA Cymraeg a Hanes

Mae Liam Evans sydd yn wreiddiol o Hen Golwyn yn astudio BA Cymraeg a Hanes. Cafodd Liam Interniaeth efo'r Brifysgol, a buodd yn trefnu'r Ffair Swyddi Gymraeg.

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cynhaliwyd Ffair Yrfa a Chyflogadwyedd gan Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ar gyfer myfyrwyr presennol. Dyma gyngor am gyfleoedd gyrfa gan rai o'r cwmnïau oedd yn bresennol.

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Ysgol Busnes Bangor

Mae'r Ffair yn gyfle rhagorol i gwrdd â phobl sy'n recriwtio, dysgu mwy am ddewisiadau gwaith ar ôl graddio a chael syniad o'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Ffair Swyddi Cymraeg

Mae’r Ffair Swyddi Cymraeg yn gyfle i gyfarfod cyflogwyr o amryw o sectorau sy’n ystyried sgiliau Cymraeg yn bwysig yn y gweithle. Mae’n gyfle i rwydweithio a chael gwybodaeth am gyfleoedd gwaith graddedig, rhan amser, a gwirfoddol.