Diwrnodau Agored

Diwrnod Agored Prifysgol Bangor

Anna, swyddog cyswllt ysgolion sydd yn trafod beth sydd i'w ddisgwyl yn ystod Diwrnod Agored Bangor. Mae gan Anna gyngor ar sut i wneud y gorau o'r dydd, beth i'w weld yn y Brifysgol ac y math o gwestiynau i'w ofyn.

Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr UCAS

Dyma gyngor gan Anna a Sera, Swyddogion Cyswllt Ysgolion Prifysgol Bangor ynglyn a beth sy'n digwydd ar Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr UCAS a sut i wneud y mwyaf o'ch ymweliad.

Taith Neuaddau

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris Jones, cartref i fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety