Proffiliau Myfyrwyr

Proffil Sophie James

Mae Sophie yn astudio Iaith Saesneg a Ffrangeg drwy'r gyfrwng Gymraeg yn Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth.

Proffil Tomos Morris-Jones

Daw Tomos yn wreiddiol o Dregarth ger Bangor. Mae'n astudio Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau ac yn hoff o gymdeithasu.

Proffil Tomos Owen

Mae Tomos Owen yn astudio Astudiaethau Busnes a Marchnata yma ym Mangor, mae'n wreiddiol o Gaernarfon. Yma mae Tomos yn son am ei fywyd ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg.

Proffil Iwan Evans

Mae Iwan yn astudio Dylunio a Thechnoleg gyda SAC ym Mangor. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones ac yn hoff iawn o gymdeithasu gyda'i ffrindiau a chwarae rygbi. Yn y dyfodol hoffai Iwan fod yn Athro.

Proffil Elain Rhys Jones

Daeth Elain Rhys Jones i Fangor gan ei bod yn awyddus i astudio ei gradd trwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae Elain yn trafod y gweithgareddau mae hi'n cymryd rhan ynddynt tra'n y Brifysgol.

Proffil Sioned Rowlands

Mae Sioned yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaerdydd. Mae'n byw yn Llanddwyn yn Safle Ffriddoedd ac yn siarad am ei bywyd ym Mangor.

Proffil Branwen Roberts

Mae Branwen Roberts sy'n astudio Cymraeg ym Mangor, yn wreiddiol o Bontypridd. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones. Yma mae hi'n sôn am ei bywyd fel myfyrwraig ym Mangor.

Proffil Briall Gwilym

Mae Briall yn wreiddiol o Langwm, ac yn astudio Bydwreigiaeth ym Mangor. Yn aelod o Gymdeithas Myfyrwyr Bydwreigiaeth Prifysgol Bangor ac yn mwynhau chwarae pêl rwyd.

Proffil Liam Evans

Mae Liam Evans sydd yn wreiddiol o Hen Golwyn yn astudio BA Cymraeg a Hanes. Cafodd Liam Interniaeth efo'r Brifsysgol, a buodd yn trefnu y Ffair Swyddi Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil Ceri James-Evans

Mae Ceri yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Yma mae hi'n trafod pam y daeth hi i Fangor, ei modiwl gorau dros y dair mlynedd ac hefyd y gweithgareddau sydd ar gael i fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg.

Proffil Carys Roberts

Mae Carys yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Yma mae hi'n trafod pam y daeth hi i Fangor, ei modiwl gorau dros y dair mlynedd ac hefyd y sgiliau y gwnaeth ei dysgu yma tra'n astudio Llenyddiaeth Saesneg.

Proffil Dewi Jones

Mae Dewi yn astudio Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaernarfon. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones ac yn siarad am ei amser ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg.

Proffil Nia Hâf

Mae Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil Gwen Alaw Williams

Mae Gwen sy'n wreiddiol o Lanberis, yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Proffil Owain Williams

Mae Owain Williams yn wreiddiol o'r Wyddgrug, ac astudio cwrs BSc (Hons) Gwyddorau Chwaraeon ym Mangor. Mae'n byw yn Neuadd breswyl John Morris-Jones ym Mangor.

Proffil Elen Hughes

Mae Elen yn astudio cwrs BA Cymraeg/ Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn byw yn Neuadd John Morris Jones ym Mangor.

Proffil Lois Clwyd Hughes

Mae Lois Clwyd Hughes o Ruthun yn astudio Addysg Gynradd ym Mangor.

Proffil Caryl Burke

Mae Caryl Burke o Borthmadog yn astudio MA mewn Ffilm ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil Llio Meleri

Mae Llio Meleri o Bwllheli yn astudio Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil Caryl Bryn

Mae Caryl Bryn sy'n wreiddiol o Amlwch yn astudio Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor, ac yn byw yn Neuadd JMJ.

Proffil Llion Williams

Mae Llion Williams yn wreiddiol o Abergele, ac ar ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor yn astudio Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Proffil Catrin Alaw Williams

Mae Catrin Alaw Williams, yn wreiddiol o Dinas ger Caernarfon. Mae Catrin yn byw yn Neuadd Morris Jones ym Mangor ac yn astudio Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil Tom Lazell

Mae Tom yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor