Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffiliau Myfyrwyr

Proffil Sophie James

Mae Sophie yn astudio Iaith Saesneg a Ffrangeg drwy'r gyfrwng Gymraeg yn Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth.

Proffil Tomos Morris-Jones

Daw Tomos yn wreiddiol o Dregarth ger Bangor. Mae'n astudio Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau ac yn hoff o gymdeithasu.

Proffil Tomos Owen

Mae Tomos Owen yn astudio Astudiaethau Busnes a Marchnata yma ym Mangor, mae'n wreiddiol o Gaernarfon. Yma mae Tomos yn son am ei fywyd ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg.

Proffil Iwan Evans

Mae Iwan yn astudio Dylunio a Thechnoleg gyda SAC ym Mangor. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones ac yn hoff iawn o gymdeithasu gyda'i ffrindiau a chwarae rygbi. Yn y dyfodol hoffai Iwan fod yn Athro.

Proffil Elain Rhys Jones

Daeth Elain Rhys Jones i Fangor gan ei bod yn awyddus i astudio ei gradd trwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae Elain yn trafod y gweithgareddau mae hi'n cymryd rhan ynddynt tra'n y Brifysgol.

Proffil Sioned Rowlands

Mae Sioned yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaerdydd. Mae'n byw yn Llanddwyn yn Safle Ffriddoedd ac yn siarad am ei bywyd ym Mangor.

Proffil Branwen Roberts

Mae Branwen Roberts sy'n astudio Cymraeg ym Mangor, yn wreiddiol o Bontypridd. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones. Yma mae hi'n sôn am ei bywyd fel myfyrwraig ym Mangor.

Proffil Briall Gwilym

Mae Briall yn wreiddiol o Langwm, ac yn astudio Bydwreigiaeth ym Mangor. Yn aelod o Gymdeithas Myfyrwyr Bydwreigiaeth Prifysgol Bangor ac yn mwynhau chwarae pêl rwyd.

Proffil Liam Evans

Mae Liam Evans sydd yn wreiddiol o Hen Golwyn yn astudio BA Cymraeg a Hanes. Cafodd Liam Interniaeth efo'r Brifsysgol, a buodd yn trefnu y Ffair Swyddi Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil Ceri James-Evans

Mae Ceri yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Yma mae hi'n trafod pam y daeth hi i Fangor, ei modiwl gorau dros y dair mlynedd ac hefyd y gweithgareddau sydd ar gael i fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg.

Proffil Carys Roberts

Mae Carys yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Yma mae hi'n trafod pam y daeth hi i Fangor, ei modiwl gorau dros y dair mlynedd ac hefyd y sgiliau y gwnaeth ei dysgu yma tra'n astudio Llenyddiaeth Saesneg.

Proffil Dewi Jones

Mae Dewi yn astudio Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaernarfon. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones ac yn siarad am ei amser ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg.

Proffil Nia Hâf

Mae Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil Gwen Alaw Williams

Mae Gwen sy'n wreiddiol o Lanberis, yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.