Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bywyd Myfyrwyr

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Dyma gipolwg ar Brifysgol Bangor a'r ardal gyfagos.

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a'r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Lleucu Myrddin - Llywydd UMCB

Dyma Lleucu Myrddin, Llywydd UMCB yn trafod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr Cymraeg - drwy gynnig cyfleoedd cymdeithasol a gwirfoddol.

Wythnos Groeso

Dyma flas i chi o'r hyn sy'n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf ym Mangor...

Taith o amgylch Neuadd John Morris-Jones

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref i fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Bywyd yn Neuadd John Morris-Jones

Sut brofiad ydy byw yn Neuadd JMJ? Dyma mae ein myfyrwyr yn ei feddwl...

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i'r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Uchafbwyntiau Graddio 2019

Llongyfarchiadau i holl raddedigion #Bangor2019!

Canolfan Brailsford

Dyma fideo i ddangos y cyfleusterau gwych sydd ar gael i fyfyrwyr yn ein Canolfan Chwaraeon, Canolfan Brailsford.