Astudio ym Mangor

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Dyma gipolwg ar Brifysgol Bangor a'r ardal gyfagos.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil.

Sut i gwblhau eich ffurflen UCAS

Cyngor ar sut i gwblhau eich ffurflen UCAS er mwyn gwneud cais am le yn y brifysgol.

Cwblhau Ffurflen gais UCAS - Datganiad Personol

Cyngor ar sut i gwblhau y rhan bwysicaf o'r Ffurflen Gais UCAS - y datganiad personol

Ysgoloriaethau Israddedig

Dyma ddau o fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi ennill ysgoloriaeth israddedig. Mwy o wybodaeth yma.

Diwrnod Agored Prifysgol Bangor

Dewch i weld beth i'w ddisgwyl ar Ddiwrnod Agored Prifysgol Bangor. Am ddyddiadau a mwy o wybodaeth ewch i: www.bangor.ac.uk/openday

Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor

Dewch i wybod mwy am sut le yw Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor

Anatomeg yr Ymennydd

Mae myfyrwyr yn cael cyfle unigryw i archwilio anatomeg yr ymennydd fel rhan o'u cwrs gradd Seicoleg.

Arddangosfa Dylunio Cynnyrch

Catrin Lloyd Hicks o Flaenau Ffestiniog yn trafod ei syniad fel rhan o brosiect blwyddyn olaf ei chwrs Dylunio a Thechnoleg.

Colegau Cymru

Pam astudio'n y Brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg? Gwyliwch y fideo i weld y manteision.