Dysgu, hyfforddi ac ymchwil ym maes iechyd

Mae gan Brifysgol Bangor enw rhagorol am ei dysgu, hyfforddiant ac ymchwil ym maes iechyd.

Yn ogystal â chynnig cyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig, rydym yn cynnig cyrsiau byr i weithwyr gofal iechyd a gweithwyr cysylltiedig, ynghyd â chyflawni amrywiaeth eang o waith ymchwil meddygol arloesol.

logoMae'r Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – un o'r darparwyr gwasanaethau iechyd mwyaf yn Ewrop – yn datblygu eu perthynas bresennol ac yn edrych ar amrywiaeth eang o gysylltiadau posib yn ymwneud ag ymchwil ac addysgu. Mae'r ddau yn gweld y berthynas â photensial i roi manteision sylweddol wrth iddynt geisio cyflawni eu gweledigaethau priodol yn yr ardal.

Mae gan ein Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad dros 3,000 o fyfyrwyr ac mae’n ymfalchïo mewn ethos ymchwil ac addysgu cryf iawn a amlygir gan gyrsiau rhagorol.

Ond nid yw’r dysgu ac ymchwil sy’n gysylltiedig ag iechyd yn gyfyngedig i un Coleg yn unig. Rydym yn gwneud gwaith ymchwil sydd ar y blaen yn fyd-eang mewn nifer o feysydd eraill – er enghraifft:

  • mae’r Ysgol Peirianneg Electroneg yn gweithio i ddatblygu dyfeisiadau sy’n efelychu cyrff go iawn i hyfforddi llawfeddygon
  • mae academyddion yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn archwilio effeithiau heneiddio
  • Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn ymchwilio i effaith cerddoriaeth ar fywyd pobl sydd â dementia
  • Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth yn ganolfan gydnabyddedig ar gyfer ymchwil i E.Coli
  • mae’r Ysgol Gwyddorau Biolegol yn ganolfan flaenllaw ar gyfer ymchwil i gancr ac yn gartref i Sefydliad Cronfa Ymchwil Canser y Gogledd-Orllewin.

Mae ein dysgu wedi ei seilio ar ymchwil gydweithredol o’r safon ryngwladol orau. Golyga hyn fod myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio gydag academyddion sydd yn arwain yn eu disgyblaethau academaidd – er enghraifft mewn meysydd fel perfformiad chwaraeon elit, hyfforddiant nyrsys neu ddelweddu ymennydd fMRI.