Cae Pob Tywydd 3G

Mae Prifysgol Bangor yn buddsoddi mewn myfyrwyr a chwaraeon y gymuned drwy gynnig rhoi Cae Pob Tywydd 3G newydd ar safle caeau Treborth. Bydd y cae i gefnogi rygbi mwy na dim ac yn cael ei adeiladu i gwrdd â safonau diweddaraf IRB. Bydd y cae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pêl droed ac amryw o weithgareddau eraill. Os bydd y cae yn cael ei gymeradwyo, bydd yr adeiladwaith yn cychwyn yn fuan yn 2019. Bydd y cae ar gael i’r gymuned ei logi.

Eisiau llogi ein cae 3G safonol a IRB a FIFA yn Nhreborth cysylltwch â: sportsbookings@bangor.ac.uk

Cyfleusterau ar gael i'w llogi

  • Cae Rygbi 105m x 68m  
  • Cae Pêl droed 102m x 68m  
  • Gellir llogi hanner cae neu cae llawn. Gweler ein prisiau isod

** Mae llogi ar gyfer gêm yn cynnwys defnyddio ystafelloedd newid a phafiliwn **