Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Partîon Plant

Mwynhewch barti llawn hwyl ar gyfer eich plentyn yng Nghanolfan Brailsford gyda’n hyfforddwyr cymwysedig, sy'n cynnwys amrywiaeth o gemau a heriau cyffrous. Mae nifer o themâu chwaraeon ar gael:

  • Pêl-droed
  • Pêl-rwyd
  • Pêl-fasged
  • Wal Ddringo
  • Gweithgareddau Tîm

Bydd bob parti yn cynnwys:

  • Rheolaeth gan staff cwbl gymwys a gwiriad CRB
  • Cyflwynir mewn amgylchedd diogel a chyffrous
  • Caniatáu i blant ddysgu a datblygu eu sgiliau chwaraeon gyda ffrindiau
  • Yn deilwra i dewisiadau eich plentyn
  • Mae ystafell ar gael ar gyfer bwyd a diodydd ar ôl y parti