Gwasanaethau Ffitrwydd

Croeso i Rhaglen Ffitrwydd Canolfan Brailsford

Cwrs Sefydlu

Er mwyn defnyddio’r ystafelloedd pwysau a chardiofasgwlaidd mae’n rhaid i chi fod wedi bod ar gwrs sefydlu yn gyntaf. Cewch logi eich cwrs sefydlu yn y Dderbynfa. Gellwch archebu hwn wrth y Dderbynfa ar adeg sy’n gyfleus, ar gost o £10. Unwaith yr ydych wedi cwblhau’r cwrs sefydlu, nid oes rhaid llogi ar gyfer defnydd unigol o’r ystafelloedd ffitrwydd. Cysylltwch â’r Dderbynfa i holi am amseroedd a dyddiadau’r cyrsiau sefydlu.

Hyfforddiant Personol

Pam gwastraffu amser yn y gym? Pam na wnewch chi gael Rhaglen Ffitrwydd Personol wedi ei gynllunio ar eich cyfer.

Ymgynghoriad 1 awr. Cewch logi hyfforddiant personol yn y Dderbynfa.

Dadansoddiad Braster y Corff

Wrth geisio colli pwysau, mae pawb yn ceisio colli braster, felly pam na wnewch chi fesur canran y braster yn eich corff?

Mae’r profion yn cymryd tua ½ awr i’w cwblhau. Am fwy o wybodaeth neu i logi’r gwasanaeth ewch i’r Dderbynfa ym Canolfan Brailsford.

Cyngor Maeth

Mae maeth yn chwarae rhan allweddol mewn sicrhau fod y corff yn gweithredu mewn ffordd effeithlon. O golli pwysau i ennill pwysau, o hyfforddiant uwch i weithgareddau pob dydd, mae maeth yn chwarae rhan allweddol.

Clwb Colli Pwysau

Ydych chi eisiau colli pwysau? Pam na wnewch chi ymuno â’n clwb colli pwysau er mwyn:

Mesur eich pwysau yn wythnosol

Gweithio allan faint o galorïau sy’n addas ar eich cyfer er mwyn colli’r pwysau

Cael rhaglen ffitrwydd wedi ei chynllunio ar eich cyfer

Hyn i gyd mewn clwb lle mae pawb yn anelu at yr un peth, dan oruchwyliaeth ein Hyfforddwyr Ffitrwydd.

Clwb Ieuenctid

Os ydych o dan 16 ac eisiau defnyddio ein hystafelloedd ffitrwydd, pam na ddowch i’n Clwb Ieuenctid. Bydd ein hyfforddwyr yno i’ch helpu chi ddod i arfer gyda defnyddio’r offer.