Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleusterau dan do Safle'r Normal

Defnyddir y cyfleusterau rhagorol hyn gan yr Ysgol Addysg o 9.00am tan 6.00pm bob diwrnod ac maent ar gael ar gyfer adloniant gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Neuadd Chwaraeon

4 Cwrt Badminton, Cyrtiau Pêl-foli, Pêl-rwyd, Pêl-fasged a 5 bob ochr, Criced a Saethyddiaeth.

1 Gymnasiwm

Defnyddir y rhain ar gyfer Clybiau Crefft Ymladd (Martial Arts), yn cynnwys Ki-Aikido, Jiwdo, Karate, Cleddyfa a Bocsio Cicio Thai.