Gofynion Mynediad Ôl-raddedig

Rhaglenni Meistr (MA/MSc/MBA)

Mae mynediad i'n rhaglenni ôl-raddedig hyfforddedig (MA/MSc/MBA) fel arfer yn gofyn am radd gyntaf dda neu gyfatebol o brifysgol neu sefydliad cymeradwy arall sy'n dyfarnu graddau, mewn pwnc perthnasol (megis Economeg, Cyllid, Cyfrifeg, Busnes neu Reolaeth). Fel arall, gellir eich derbyn os ydych yn meddu ar gymhwyster proffesiynol addas neu brofiad ymarferol perthnasol. Yn gyffredinol, caiff ymgeiswyr eu barnu yn ôl eu teilyngdod unigol, ac ystyrir profiad gwaith a ffactorau eraill hefyd.

Rhaglenni Ymchwil (MPhil/PhD)

Ar gyfer PhD: Gradd meistr mewn pwnc perthnasol (megis Economeg, Cyllid, Cyfrifeg, Busnes neu Reolaeth). Fel rheol, mae Rhagoriaeth yn eich gradd Meistr yn ofyniad.