Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

11eg Symposiwm Doethurol Rhyngwladol Cyfrifyddeg a Chyllid (IAFDS)

Ar 11-13 Mehefin, bu i Ysgol Busnes Bangor gynnal yr 11eg Symposiwm Doethurol Rhyngwladol Cyfrifyddeg a Chyllid (IAFDS). Cynhelir IAFDS mewn partneriaeth gyda llawer o brifysgolion blaenllaw Prydain, Ewrop a gweddill y byd, gyda'r nod o ddatblygu ymchwilwyr blaenllaw'r byd ar gyfer y dyfodol ym maes bancio, cyllid a chyfrifeg.

Dywedodd Yr Athro Jon Williams, Pennaeth Ysgol Busnes Bangor, "Mae Ysgol Busnes Bangor yn falch o gynnal digwyddiadau proffil uchel fel IAFDS. Mae IAFDS yn gydweithrediad arloesol o brifysgolion, wedi'i lunio i feithrin a datblygu ymchwilwyr blaenllaw yfory ym maes bancio, cyllid a chyfrifeg. Mae'n bleser gan Ysgol Busnes Bangor gymryd rhan flaenllaw yn y fenter hon, a darparu sylfaen gadarn i nifer o academyddion dawnus i adeiladu eu gyrfaoedd.’

Mae IAFDS yn gydweithrediad datblygiadol rhwng Prifysgol Bangor a Phrifysgol Queensland, Prifysgol Strathclyde, Prifysgol Deakin, Ysgol Busnes SKEMA, Prifysgol Bologna, Prifysgol Leeds, Universidad de Salamanca, Ysgol Busnes Trondheim, Prifysgol Lerpwl, Prifysgol Tsinghua, Ysgol Economeg SGH Warsaw a Politecnico di Milano.

Mae Prifysgol Bangor wedi dysgu bancio a chyllid am dros ganrif, ac mae ganddi hanes o arloesi mynych mewn addysg gyllidol a bancio. Caiff myfyrwyr ledled y byd eu denu gan ein henw da sy'n bod ers tro am ansawdd uchel ac arbenigedd, yn arbennig ym maes gwasanaethau bancio a chyllid. Mae Bangor yn ganolfan Ewropeaidd bwysig yn y maes hwn ac mae’n cynnwys un o ysgolion PhD mwyaf unrhyw ysgol fusnes yng ngwledydd Prydain. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae staff Ysgol Busnes Bangor wedi gwneud gwaith ymgynghorol a hyfforddiant i lawer o sefydliadau blaenllaw, megis y Comisiwn Ewropeaidd, y World Bank, Trysorlys y DU, The Financial Conduct Authority a'r Competition and Makets Authority.   

Cynhelir y symposiwm y flwyddyn nesaf gan y Politecnico di Milano mewn lleoliad ar lan Llyn Como, Yr Eidal.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2018