Newyddion: Chwefror 2017

Darlithydd cyfrifeg yn cyflwyno gweithdy wedi'i seilio ar ymchwil i uwch swyddogion yr HMRC

Yn ddiweddar, bu i Sara Closs-Davies, Darlithydd mewn Cyfrifeg yn yr Ysgol Busnes a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyflwyno gweithdy wedi'i seilio ar ei hymchwil ei hun i uwch swyddogion treth o'r HMRC.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2017