Logo Academi Busnes Gogledd Cymru

Cysylltwch â ni

Cydnabyddiaethau

Ariennir Academi Busnes Gogledd Cymru yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu cymorth wedi ei ariannu i fusnesau yng Ngogledd Cymru.

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn cydnabod pwysigrwydd y Sectorau Blaenoriaeth Economaidd a nodwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu system sgiliau i gefnogi twf ac i wneud Cymru’n fwy cystadleuol yn y dyfodol. Rydym felly’n ceisio galluogi cyflogwyr i wneud defnydd llawn o sgiliau eu gweithlu drwy sefydlu Arferion Gwaith Perfformiad Uwch sydd yn cryfhau sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth.

Logo Grŵp Llandrillo Menai Logo Prifysfgol Bangor Logo Coleg Cambria Logo Prifysgol Glyndŵr Logo WAG-ESF