Module ACB-1200:
Sgiliau Astudio Busnes

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mrs Nia Weatherley

Overall aims and purpose

Cyflwyno amrywiaeth o sgiliau astudio busnes pwysig a sgiliau Technoleg Gwybodaeth (TG), yn cynnwys ysgrifennu academaidd, cymryd nodiadau, dadansoddi data sylfaenol, cyfathrebu, gwaith grŵp, cyflwyniadau ac ymwybyddiaeth o gyflogadwyedd.

Course content

 1. Ysgrifennu traethodau ac adroddiadau academaidd;
 2. Cyfeirnodau a llyfryddiaethau;
 3. Dod o hyd i wybodaeth gan ddefnyddio llyfrgelloedd, cronfeydd data a’r we;
 4. Ystadegau sylfaenol a chyflwyno data;
 5. Rhyngrwyd, e-bost a Blackboard;
 6. Prosesu geiriau gydag MS Word;
 7. Taenlenni gydag MS Excel;
 8. Cyflwyniadau gydag MS PowerPoint;
 9. Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno;
 10. Ymwybyddiaeth o yrfaoedd a chyflogadwyedd.

Assessment Criteria

threshold

Dim bylchau mawr na gwallau mawr wrth ddefnyddio’r wybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Rhywfaint o integreiddio theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir.

good

Llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol wedi'u cyflwyno'n gywir gan fwyaf. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

excellent

Safon uchel: 60-69 Dosbarth 2.1 Perfformiad da iawn Defnyddio'r rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Safon ragorol: 70+ Dosbarth 1: Perfformiad eithriadol, arbennig o ddawnus. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ardderchog o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

 1. Defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, a rhoi ar waith ac addasu set o sgiliau astudio a fydd yn gwella eu heffeithiolrwydd wrth ddysgu.

 2. Defnyddio cyfrifiadur i ddefnyddio'r we a'r fewnrwyd a defnyddio nifer o raglenni TG gan gynnwys prosesydd geiriau, taenlenni a chyflwyniadau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cynllun Traethawd Unigol 50
Adroddiad Grwp 25
Cyflwyniad Grwp 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Un sesiwn 1 awr yr wythnos.

10
Private study

Gwaith grŵp, i’w gwblhau rhwng sesiynau dysgu.

90

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • People management: to include communications, team building, leadership and motivating others.
 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Ability to work with people from a range of cultures.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Building and maintaining relationships.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: